Dr inż. Piotr Billewicz

Wykształcenie:

2009 – mgr inż. Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Politechnika Lubelska
od 2009 - studia doktoranckie, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Politechnika Lubelska
2018
dr inż. Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Politechnika Lubelska

Praca zawodowa:

od 2010 – pracownik naukowo-dydaktyczny, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Politechnika Lubelska
od 2010 - trener w Ośrodku Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z o.o.

Działalność zawodowa:
Od początku pracy na Politechnice Lubelskiej prowadzi badania właściwości elektrycznych półprzewodników modyfikowanych technikami jonowymi. Podstawowym celem prowadzonych prac jest pozyskiwanie, charakteryzowanie oraz wdrażanie do produkcji nowych materiałów półprzewodnikowych o zmodyfikowanej strukturze molekularnej, których właściwości elektryczne pozytywnie wpłyną na podwyższenie sprawności oraz rozszerzenie możliwości produkowanych urządzeń elektronicznych. Od początku pracy zawodowej prowadzi zajęcia laboratoryjne i projektowe z przedmiotów takich jak Technika Wysokich Napięć, Urządzenia Elektryczne, Inżynieria Materiałowa oraz Kosztorysowanie Wspomagane Komputerowo.

Doświadczenie zawodowe w Ośrodku Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z o.o.:

- przeprowadził ponad 1 500 godzin szkoleń z Kosztorysowania Norma PRO

Kwalifikacje i certyfikaty branżowe:
- Świadectwa kwalifikacyjne z zakresu Eksploatacji i Dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych
- Certyfikat Autodesk AutoCAD Advanced 2D
- Certyfikat Autodesk AutoCAD Essentiales
- Certyfikat potwierdzający umiejętności w zakresie Kosztorysowania robót budowlanych
- Certyfikat potwierdzający umiejętności w zakresie Kosztorysowania z wykorzystaniem programu Norma PRO
- Certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia z zakresu aparatury i rozdzielnic produkcji Moeller Electric oraz Eaton Electric

Najczęściej prowadzone zajęcia:
- Kosztorysowanie Norma PRO