Dr hab. inż. Paweł Węgierek, prof. PL

Wykształcenie:

1992 - mgr inż., Wydział Elektryczny Politechniki Lubelskiej
1997 - doktor nauk technicznych, Politechnika Lubelska
2014 - doktor habilitowany nauk technicznych, Politechnika Lubelska

Praca zawodowa:
1992-1997 - Asystent w Katedrze Urządzeń Elektrycznych i TWN, Politechnika Lubelska
1997-2015 - Adiunkt
w Katedrze Urządzeń Elektrycznych i TWN, Politechnika Lubelska
od 2003 - Prezes Zarządu Ośrodka Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z o.o.
od 2008 - Dyrektor Lubelskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Politechniki Lubelskiej
od 2015 - Profesor Nadzwyczajny Politechniki Lubelskiej
 
Działalność naukowa:
Aktywność naukowa, od samego początku jest związana z wykorzystaniem technik jonowych do modyfikacji właściwości półprzewodników, w szczególności krzemu i arsenku galu, oraz badaniem stabilności termicznej ich parametrów elektrycznych. Dorobek naukowy obejmuje ponad 150 artykułów, z których 21 w czasopismach zagranicznych, w tym 17 z listy Web of Science, 26 w czasopismach krajowych, w tym 19 z listy
Web of Science oraz 70 referatów na konferencjach międzynarodowych., w tym 2 z listy Web of Science, a pozostałe na konferencjach krajowych, ponadto 8 patentów z zakresu innowacyjnych technologii w mikroelektronice. Podsumowaniem całości prac jest opublikowania w 2013 r. monografia pt.: "Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi", na podstawie której uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika. Aktualnie zatrudniony na stanowisku Profesora Politechniki Lubelskiej.  

Specjalizuje się w problematyce projektowania, budowy i eksploatacji urządzeń elektrycznych ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych rozwiązań technicznych służących racjonalizacji zużycia energii elektrycznej i zwiększaniu efektywności projektowanych obiektów budowlanych. Opracował i wdrożył wiele nowatorskich programów kształcenia z tego zakresu.

Doświadczenie zawodowe w Ośrodku Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z o.o.:
- ponad 4 200 godzin szkoleń z AutoCAD’a
- ponad 3 500 godzin szkoleń z zakresu Uprawnień Energetycznych
- ponad 1 000 godzin szkoleń z zakresu OZE - Systemy Fotowoltaiczne
- ponad 1 000 godzin szkoleń z zakresu Oceny Energetycznej Budynków
- ponad 1 500 godzin szkoleń z Kosztorysowania Norma PRO
 
Kwalifikacje i certyfikaty branżowe:
- uprawnienia do pełnienia funkcji Trenera firmy AUTODESK oraz do przeprowadzania międzynarodowych  egzaminów certyfikujących z programów: AutoCAD, AutoCAD Civil 3D 3ds Max, Revit, Inventor
- uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych
- Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej nr 662, powołany decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie wszystkich trzech grup urządzeń, instalacji i sieci energetycznych (3-cia kadencja)
- Uprawnienia energetyczne typu "E" i "D" w pełnym zakresie wszystkich aktualnie obowiązujących trzech grup.
- Certyfikowany Trener AutoCAD w systemie VCC
- Certyfikowany Egzaminator AutoCAD w systemie VCC
- Operator systemu VCC
- Certyfikat Autodesk Professional AutoCAD
- Certyfikat Autodesk Professional 3ds Max
- Certyfikat Autodesk Professional Revit Architecture
- Certyfikaty Międzynarodowej Organizacji Pracy w Turynie oraz Autoryzowanego Ośrodka Szkoleniowego w Dundalk (Irlandia) upoważniające do organizacji i prowadzenia specjalistycznych szkoleń zawodowych dla dorosłych w systemie modułowym
 
Najczęściej prowadzone zajęcia:
- Autodesk AutoCAD (wszystkie poziomy)
- Uprawnienia energetyczne, wszystkie grupy (G1/G2/G3)
- Kosztorysowanie Norma PRO
- Ocena energetyczna budynków ArCADia Termo
- Odnawialne Źródła Energii - Systemy fotowoltaiczne
Certyfikaty i uprawnienia uzyskane przez tego trenera