Dr inż. Mirosław Pawłot
Wykształcenie:
1994 – mgr inż., Wydział Elektryczny, Politechnika Lubelska
2004 – doktor nauk technicznych, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Politechnika Lubelska

Praca zawodowa:

1995 - obecnie - pracownik naukowo-dydaktyczny, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Politechnika Lubelska
od 2016 - trener w Ośrodku Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z o.o.

 
Kwalifikacje i certyfikaty branżowe:

- Uprawnienia energetyczne typu "E" i "D
 
Najczęściej prowadzone zajęcia:
-
Uprawnienia energetyczne, wszystkie grupy (G1/G2/G3)
- Systemy fotowoltaiczne