Mgr inż. Michał Konarski
Wykształcenie:
2014 – mgr inż. Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Politechnika Lubelska.
od 2014 studia doktoranckie, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Politechnika Lubelska

Praca zawodowa:

od 2014 trener w Ośrodku Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z o.o.

Działalność naukowa:
Zainteresowania oscylują wokół odnawialnych źródeł energii a szczególnie systemów fotowoltaicznych. Prace naukowe dotyczyły prawnych i technicznych aspektów przyłączania odnawialnych źródeł energii do sieci elektroenergetycznej a także systemów monitoringu instalacji fotowoltaicznych oraz inteligentnych systemów pomiarowych energii elektrycznej. W ostatnim czasie zajmuje się tematyką zastosowania superkondensatorów do optymalizacji pracy systemów fotowoltaicznych.

Doświadczenie zawodowe w Ośrodku Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z o.o.:

- przeprowadził ponad 400 godzin szkoleń z OZE - systemy fotowoltaiczne
- przeprowadził ponad 300 godzin szkoleń z Autodesk AutoCAD
- przeprowadził ponad 200 godzin szkoleń z Oceny energetycznej budynków - ArCADia TERMO

Kwalifikacje i certyfikaty branżowe:
- Świadectwa kwalifikacyjne z zakresu Eksploatacji i Dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych
- Certyfikat Autodesk AutoCAD Professional
- Szkolenie z zakresu pomiarów instalacji fotowoltaicznych
- Szkolenie z zakresu automatyki LCN HMS/BMS

Najczęściej prowadzone zajęcia:
- OZE - Systemy fotowoltaiczne
- Autodesk AutoCAD (poziom podstawowy i zaawansowany 2D)
- Ocena energetyczna budynków - ArCADia TERMO