Mgr Mariola Bucior
Wykształcenie:
2011 – mgr Socjologii Gospodarki i Organizacji, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Praca zawodowa:
od 2007 - Dystrybutor Forever Living Products
2008 - Przedstawiciel Handlowy, Gold Power
2009-2011 - Kierownik, Trener wewnętrzny, PH COOL Krzysztof Kolasa
od 2011 - Specjalista ds. marketingu, Ośrodek Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z o.o.  
2012-2013 - Trener, Projekt „Zaprojektuj sukces”
od 2013 -  Kierownik, ELPRO Nieruchomości

Działalność zawodowa:
Pasjonatka pracy z ludźmi. Od 7 lat związana z branżą handlową, marketingiem i sprzedażą bezpośrednią. Uczestniczka wielu szkoleń oraz kursów tematycznych związanych ze sprzedażą, trenerstwem, relacjami międzyludzkimi oraz coachingiem.

Doświadczenie zawodowe w środowisku studenckim
2011 - Trener, Specjalista ds. merytoryki, Współorganizator: Projekt  „Polska Szkoła Human Resources V” - Koordynator Grupy Trenerskiej Aegee – Lublin
2012 - Trener, Specjalista ds. pozyskiwania funduszy: Projekt  „Polska Szkoła Human Resources VI” - Trener, Projekt „Akcja Sukces”
2014 - Trener, Jak osiągnąć cel sprzedażowy, Warsztaty ABC Kariery

Doświadczenie zawodowe w Ośrodku Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z o.o.:
-ponad 160 godzin – Szkolenia równościowe
- ponad 40 godzin – Szkolenia „Nowoczesne techniki sprzedaży”

Kwalifikacje i certyfikaty branżowe
:
- Certyfikat ukończenia Kursu „Trening trenerów”
- Certyfikaty ukończenia szkoleń z HR oraz sprzedaży: m.in. Techniki sprzedaży, Techniki negocjacyjne, Lider w grupie, Jak osiągać cele sprzedażowe, Jak zakładać firmę, Social media marketing, Sztuka sprzedaży.
- Kurs „Sztuka specjalizacji - zarządzanie projektami”
- Kurs ITA 101: Bazy danych, SPSS

Najczęściej prowadzone zajęcia z zakresu:
- szkolenia sprzedażowe
- szkolenia trenerskie/motywacyjne
- szkolenia z zakresu relacji międzyludzkich
- negocjacje handlowe
- autoprezentacja