Dr hab .inż. Grzegorz Zając

Wykształcenie:

1998 – mgr inż., Wydział Mechaniczny, Politechnika Lubelska
2006 - doktor nauk rolniczych w zakresie Inżynierii Rolniczej, Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Praca zawodowa:

Od 2006 – adiunkt na Wydziale Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Od 2014 - trener w firmie Ośrodek Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z o.o.

Działalność zawodowa:
Zainteresowania zawodowe wiąże z wykorzystaniem nowych technologii w badaniach naukowych i dydaktyce. Praca naukowa związana jest z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii oraz zastosowaniem technik komputerowych w Inżynierii Rolniczej. Uczestnik wielu konferencji oraz szkoleń o tematyce wspomagania projektowania oraz PLM.

Doświadczenie zawodowe w Ośrodku Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z o.o.:

- przeprowadził ponad 700 godzin Autodesk Inventor.
 
Kwalifikacje i certyfikaty branżowe:
- Autodesk Inventor – modelowanie powierzchniowe
- Autodesk Inventor – analiza wytrzymałościowa metodą MES
- Autodesk Inventor Intermediate
- Autodesk Alias Design

- Autodesk 3ds Max Design
 
Najczęściej prowadzone zajęcia:
- Autodesk Inventor (wszystkie poziomy)