Mgr inż. Dariusz Szczepanowski

Wykształcenie:

1993 - mgr inż., Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Politechnika Lubelska
2011 – dyplom Audytora Energetycznego, Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy
 
Praca zawodowa:
od 1995 - Biuro Badawcze ds. Jakości SEP
od 2011 - Kierownik Zakładu Aparatów Niskiego Napięcia w Biurze Badawczym ds. Jakości SEP
od 2010 – trener w Ośrodku Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z o.o.

Działalność zawodowa:
Od prawie 20 lat praca w laboratorium badawczym i jednostce certyfikującej wyroby elektryczne pod względem bezpieczeństwa, funkcjonalnym oraz wymagań środowiskowych.
Znajomość norm z dziedziny elektryki, uczestnictwo w tłumaczeniu norm, współpraca z KT PKN.
Współpraca z Izbą Rzeczoznawców SEP w zakresie ekspertyz i badań sprzętu elektrycznego oraz instalacji elektrycznych.
Uczestnictwo w międzynarodowych spotkaniach oraz współpraca dotycząca badań i certyfikacji wyrobów elektrycznych w ramach OSM.

Doświadczenie zawodowe w Ośrodku Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z o.o.:
- przeprowadził ponad 1 000 godzin szkoleń z zakresu Uprawnień energetycznych
- przeprowadził ponad 200 godzin szkoleń z OZE - Pompy ciepła
 
Kwalifikacje i certyfikaty branżowe:
- Training for laboratories and certification Staff, KEMA, Arnhem, Holland 1999
- New approach of LVD and EMC Directives, LCIE, Paris 2000
- Szkolenie dla prowadzących szkolenia, Strengthening conformity assessment AFNOR, Lublin 2007
- Uprawnienia energetyczne typu "E" i "D"
 
Najczęściej prowadzone zajęcia:
- Uprawnienia energetyczne, wszystkie grupy (G1/G2/G3)
Certyfikaty i uprawnienia uzyskane przez tego trenera