Zgłoszenie udziału w szkoleniu: Autodesk AutoCAD - poziom zaawansowany
Opis szkolenia
LP RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA
1. Zaawansowane operacje na blokach
2. Tworzenie bloków dynamicznych
3. Operacje łańcuchowe na blokach
4. Zaawansowane operacje na warstwach
5. Zestawienie obiektów z wykorzystaniem funkcjonalności programu Excel
6. Eksport wybranych elementów z programu AutoCAD
7. Zasady korzystania i tworzenie filtrów
8. Kalkulator geometryczny – jego wykorzystanie i funkcje
9. Zaawansowane narzędzia do rysowania 2D i modyfikacji
10. Tworzenie, wymiarowanie i kreskowanie rysunków izometrycznych
11. Widok wektorowy
12. Tworzenie animacji złożonych z wielu widoków
13. Pliki rastrowe
14. Przygotowanie rastra jako podkładu rysunku wektorowego
15. Modyfikacja kolejności wyświetlania obiektów wektorowych i rastrowych
16. Odnośniki zewnętrzne
17. Niestandardowe rodzaje linii
18. Narzędzia pomocnicze
19. Tworzenie własnych kart i paneli na wstążce menu
20. Zaawansowane opcje wydruku
Szczegóły szkolenia
Nazwa szkolenia: Autodesk AutoCAD - poziom zaawansowany
Początek szkolenia: 2016-06-13, godz. 16:00
Koniec szkolenia: 2021-06-13, godz. 21:00
Harmonogram szkolenia: 2016-06-13, godz. 16:00
Szkolenie certyfikowane:
Certyfikat Autodesk AutoCAD Advanced 2D
Zaświadczenie o ukończeniu kursu
Łączny czas szkolenia (w godz.): 30
Liczba wolnych miejsc: 14
Miejsce szkolenia: ELPRO Sp. z o.o.
Warszawa, ul. Mińska 63A
Trener
Pobierz załącznik Pobierz kartę zgłoszeniową
Rabaty i promocje:

Sprawdź dostępne promocje i rabaty, a następnie wybierz właściwą opcję:

Podsumowanie:
Cena szkolenia 1 200,00 zł
Rabat
Do zapłaty netto
VAT zw.
Do zapłaty brutto
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem świadczenia usług szkoleniowych przez firmę ELPRO Sp. z o.o. i go akceptuję.
Oświadczam, że podane przeze mnie dane, w tym dotyczące prawa do rabatów i promocji są zgodne z prawdą. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych ze stanem faktycznym, rabat zostanie anulowany.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji usług szkoleniowych świadczonych przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z o.o., zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.