Zgłoszenie udziału w szkoleniu: Autodesk Inventor - poziom zaawansowany
Opis szkolenia
LPRAMOWY PROGRAM SZKOLENIA
1.Tworzenie i edycja prezentacji projektu
2.Animacja montażu
3.Szkic 3D – elementy konstrukcyjne
4.Narzędzia do tworzenia szkicu 3D
5.Wykorzystanie wiązań i parametryzacji
6.Wstawianie elementów znormalizowanych do złożeń
7.Tworzenie projektu wielobryłowego
8.Tworzenie kilku brył w konstrukcji jednej części, operacje boolean’a
9.Przekształcanie projektu w złożenie
10.Tworzenie autorskich narzędzi (iFeature, iPart, iAssembly)
11.Filozofia tworzenia konstrukcji ramowej
12.Biblioteka znormalizowanych ram
13.Wstawianie i obróbka ram
14.Wykorzystanie gotowych modułów do generowania: połączeń gwintowych i taśmowych, tworzenia wałów
15.Wizualizacja projektu
16.Zarządzanie materiałami, oświetleniem i kamerą
17.Rendering sceny
18.Filmy animacyjne
Szczegóły szkolenia
Nazwa szkolenia: Autodesk Inventor - poziom zaawansowany
Początek szkolenia: 2024-11-22, godz. 16:00
Koniec szkolenia: 2024-11-22, godz. 21:00
Harmonogram szkolenia: 2024-11-22, godz. 16:00
Szkolenie certyfikowane:
Certyfikat Autodesk Inventor Advanced
Zaświadczenie o ukończeniu kursu
Łączny czas szkolenia (w godz.): 24
Liczba wolnych miejsc: 10
Miejsce szkolenia: ELPRO Sp. z o.o.
Lublin, ul. Stefczyka 32
Trener
Pobierz załącznik Pobierz kartę zgłoszeniową
Rabaty i promocje:

Sprawdź dostępne promocje i rabaty, a następnie wybierz właściwą opcję:

Podsumowanie:
Cena szkolenia 1 400,00 zł
Rabat
Do zapłaty netto
VAT 23%
Do zapłaty brutto
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem świadczenia usług szkoleniowych przez firmę ELPRO Sp. z o.o. i go akceptuję.
Oświadczam, że podane przeze mnie dane, w tym dotyczące prawa do rabatów i promocji są zgodne z prawdą. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych ze stanem faktycznym, rabat zostanie anulowany.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji usług szkoleniowych świadczonych przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z o.o., zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.