Zgłoszenie udziału w szkoleniu: Autodesk AutoCAD - poziom zaawansowany
Opis szkolenia
LPRAMOWY PROGRAM SZKOLENIA
1.Zaawansowane operacje na blokach
2.Tworzenie bloków dynamicznych
3.Operacje łańcuchowe na blokach
4.Zaawansowane operacje na warstwach
5.Zestawienie obiektów z wykorzystaniem funkcjonalności programu Excel
6.Eksport wybranych elementów z programu AutoCAD
7.Zasady korzystania i tworzenie filtrów
8.Kalkulator geometryczny – jego wykorzystanie i funkcje
9.Zaawansowane narzędzia do rysowania 2D i modyfikacji
10.Tworzenie, wymiarowanie i kreskowanie rysunków izometrycznych
11.Widok wektorowy
12.Tworzenie animacji złożonych z wielu widoków
13.Pliki rastrowe
14.Przygotowanie rastra jako podkładu rysunku wektorowego
15.Modyfikacja kolejności wyświetlania obiektów wektorowych i rastrowych
16.Odnośniki zewnętrzne
17.Niestandardowe rodzaje linii
18.Narzędzia pomocnicze
19.Tworzenie własnych kart i paneli na wstążce menu
20.Zaawansowane opcje wydruku
Szczegóły szkolenia
Nazwa szkolenia: Autodesk AutoCAD - poziom zaawansowany
Początek szkolenia: 2024-11-06, godz. 16:00
Koniec szkolenia: 2024-11-06, godz. 21:00
Harmonogram szkolenia: 2024-11-06, godz. 16:00
Szkolenie certyfikowane:
Certyfikat Autodesk AutoCAD Advanced 2D
Zaświadczenie o ukończeniu kursu
Łączny czas szkolenia (w godz.): 24
Liczba wolnych miejsc: 10
Miejsce szkolenia: ELPRO Sp. z o.o.
Lublin, ul. Stefczyka 32
Trener
Pobierz załącznik Pobierz kartę zgłoszeniową
Rabaty i promocje:

Sprawdź dostępne promocje i rabaty, a następnie wybierz właściwą opcję:

Podsumowanie:
Cena szkolenia 1 400,00 zł
Rabat
Do zapłaty netto
VAT 23%
Do zapłaty brutto
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem świadczenia usług szkoleniowych przez firmę ELPRO Sp. z o.o. i go akceptuję.
Oświadczam, że podane przeze mnie dane, w tym dotyczące prawa do rabatów i promocji są zgodne z prawdą. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych ze stanem faktycznym, rabat zostanie anulowany.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji usług szkoleniowych świadczonych przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z o.o., zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.