Zgłoszenie udziału w szkoleniu: Autodesk Inventor - poziom podstawowy
Opis szkolenia
LPRAMOWY PROGRAM SZKOLENIA
1.Filozofia pracy programu
2.Wprowadzenie do środowiska pracy w SZKICU
3.Opis narzędzi 2D
4.Wiązania geometryczne
5.Parametryzacja
6.Podstawowe narzędzia do modelowania
7.Narzędzia konstrukcyjne
8.Tworzenie złożeń (wstawianie detali, wiązanie detali w zespole)
9.Projektowanie adaptacyjne
10.Zarządzanie projektem z użyciem parametryzacji
11.Tworzenie konstrukcji z blachy
12.Filozofia tworzenia komponentu
13.Opis narzędzi
14.Rozwijanie konstrukcji
15.Tworzenie konstrukcji spawanej
16.Rodzaje spoin, przygotowanie technologiczne do tworzenia spoin
17.Rysunek techniczny: pojedynczej części, złożenia wraz z listą części
18.Tworzenie szablonów z własnymi tabliczkami
Szczegóły szkolenia
Nazwa szkolenia: Autodesk Inventor - poziom podstawowy
Początek szkolenia: 2024-10-23, godz. 16:00
Koniec szkolenia: 2024-10-23, godz. 21:00
Harmonogram szkolenia: 2024-10-23, godz. 16:00
Szkolenie certyfikowane:
Certyfikat Autodesk Inventor Essentials
Zaświadczenie o ukończeniu kursu
Łączny czas szkolenia (w godz.): 24
Liczba wolnych miejsc: 10
Miejsce szkolenia: ELPRO Sp. z o.o.
Lublin, ul. Stefczyka 32
Trener
Pobierz załącznik Pobierz kartę zgłoszeniową
Rabaty i promocje:

Sprawdź dostępne promocje i rabaty, a następnie wybierz właściwą opcję:

Podsumowanie:
Cena szkolenia 1 400,00 zł
Rabat
Do zapłaty netto
VAT 23%
Do zapłaty brutto
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem świadczenia usług szkoleniowych przez firmę ELPRO Sp. z o.o. i go akceptuję.
Oświadczam, że podane przeze mnie dane, w tym dotyczące prawa do rabatów i promocji są zgodne z prawdą. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych ze stanem faktycznym, rabat zostanie anulowany.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji usług szkoleniowych świadczonych przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z o.o., zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.