Zgłoszenie udziału w szkoleniu: OZE - Jednodniowe pompy ciepła
Opis szkolenia
Szkolenie z zakresu: Pompy ciepła jednodniowe – podstawowe lub przypominające

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom do naszej oferty wprowadziliśmy jednodniowe szkolenia dedykowane dla osób, którym problematyka OZE nie jest obca, które wykonują bądź wykonywały wcześniej tego typu instalacje, a chcą w przyszłości dołączyć do grona Certyfikowanych Instalatorów OZE i znaleźć się w wykazie osób  do tego uprawnionych (sprawdź tutaj).

Szkolenie ma charakter porządkujący wiedzę. Jego głównym celem jest ukierunkowanie Państwa na tematykę i zagadnienia przygotowujące do egzaminu UDT. Szkolenie spełnia wszystkie wymagania akredytacji UDT.


OGÓLNE INFORMACJE O SZKOLENIU: Pompy ciepła

Najbliższe realizowane szkolenie:
Nazwa szkolenia: Szkolenie OZE jednodniowe – Pompy ciepła –podstawowe lub przypominające
Czas trwania kursu: 8 godzin (1 spotkanie po 8h dydaktycznych)
Miejsce szkolenia: ELPRO Sp. z o.o., ul. Stefczyka 32 w  Lublinie
 
Dane do płatności:
Ośrodek Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z o.o.
ul. Stefczyka 32, 20 - 151 Lublin
NIP: 712-27-91-590
Nr konta:
PKO BP S.A. 4 Oddział w Lublinie
83 1020 3176 0000 5102 0060 1716
Tytułem: Imię Nazwisko Pompy ciepła miesiąc 2021
 
Program szkolenia:

Lp.

Nazwa zajęć edukacyjnych

Liczba godzin zajęć edukacyjnych

1.

Podstawy teoretyczne działania odnawialnych źródeł energii

(rodzaje odnawialnych źródeł energii, ustawy i  rozporządzenia związane z OZE, korzyści ze stosowania odnawialnych źródeł energii, wpływ OZE na środowisko, mechanizmy wsparcia OZE)

Budowa i zasady działania pomp ciepła

(podstawowe definicje i terminy, wpływ warunków geotermalnych i termicznych, podział i typy, budowa pomp ciepła, osprzęt dodatkowy)

3

2.

Dolne i górne źródła

(powietrze, grunt, woda, instalacje centralnego ogrzewania, instalacje ciepłej wody użytkowej, instalacje chłodzenia, schematy hydrauliczne)

Instalowanie systemów

(ustalenie harmonogramu prac, rozmieszczenie i montaż systemów mocowania, prawidłowe rozplanowanie i wykonanie okablowania, montaż modułów, montaż zabezpieczeń)

2

3.

Montaż i uruchamianie pomp ciepła

(montaż, regulacja i sprawdzenie elementów instalacji pomp ciepła, montaż instalacji hydraulicznej czynnika grzewczego i chłodniczego, montaż zabezpieczeń instalacji, uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania poszczególnych elementów, kontrola szczelności w układzie termodynamicznym, warunki odbioru i dokumentacja techniczna instalacji, przekazani instalacji do użytku, błędy przy montażu i uruchamianiu instalacji)

Konserwacja i serwisowanie

(czynności okresowe wykonywane podczas przeglądu, diagnozowanie i usuwanie usterek w  pompach ciepła, strona formalna inwestycji pompy ciepła, procesy inwestycyjne w  zakresie pomp ciepła, egzamin)

3

Suma:

8


CZAS TRWANIA SZKOLENIA:  8 godzin lekcyjnych (1h = 45 min)

UZYSKANE KWALIFIKACJE:  Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego lub przypominającego
(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania akredytacji organizatorom szkoleń w  zakresie odnawialnych źródeł energii oraz szkoleń i egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie lub przedłużenie ważności certyfikatu (Dz.U. 2020 poz. 348))

Mając powyższe na uwadze jedynym wykonawcą tych instalacji może być Certyfikowany Instalator OZE. Tytuł taki mogą Państwo uzyskać przechodząc szkolenie w Akredytowanym przez UDT ośrodku szkoleniowym – jakim jest ELPRO Sp. z o.o., a następnie zdając egzamin w UDT.

Pozytywny wynik egzaminu skutkuje otrzymaniem Certyfikatu Instalatora danego odnawialnego źródła energii.
Szczegóły szkolenia
Nazwa szkolenia: OZE - Jednodniowe pompy ciepła
Początek szkolenia: 2024-10-18, godz. 12:00
Koniec szkolenia: 2024-10-18, godz. 19:00
Harmonogram szkolenia: 2024-10-18, godz. 12:00
Szkolenie certyfikowane:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu
Łączny czas szkolenia (w godz.): 8
Liczba wolnych miejsc: 10
Miejsce szkolenia: ELPRO Sp. z o.o.
Lublin, ul. Stefczyka 32
Trener
Pobierz załącznik Pobierz kartę zgłoszeniową
Rabaty i promocje:

Sprawdź dostępne promocje i rabaty, a następnie wybierz właściwą opcję:

Podsumowanie:
Cena szkolenia 1 000,00 zł
Rabat
Do zapłaty netto
VAT 23%
Do zapłaty brutto
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem świadczenia usług szkoleniowych przez firmę ELPRO Sp. z o.o. i go akceptuję.
Oświadczam, że podane przeze mnie dane, w tym dotyczące prawa do rabatów i promocji są zgodne z prawdą. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych ze stanem faktycznym, rabat zostanie anulowany.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji usług szkoleniowych świadczonych przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z o.o., zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.