Zgłoszenie udziału w szkoleniu: Autodesk AutoCAD - poziom podstawowy
Opis szkolenia
LPRAMOWY PROGRAM SZKOLENIA
1.Omówienie środowiska i trybów pracy programu AutoCAD
2.Przestrzeń robocza AutoCAD-a
3.Podstawowe narzędzia pracy w programie
4.Układy współrzędnych
5.Podstawowe elementy rysunkowe
6.Rysowanie precyzyjne
7.Podgląd rysunku
8.Konstrukcja i modyfikacja obiektów
9.Zarządzanie warstwami i właściwościami obiektów
10.Pomiar odległości, powierzchni i współrzędnych
11.Tworzenie opisów
12.Kreskowanie i wypełnianie obszarów
13.Wymiarowanie, style wymiarowania
14.Konfiguracja tabel
15.Tworzenie i edycja bloków
16.Definiowanie i zmiana atrybutów
17.Nadawanie parametrów utworzonym blokom
18.Zarządzanie zasobami rysunków
19.Przygotowanie wydruku
20.Tworzenie szablonu do wydruku w różnych formatach
Szczegóły szkolenia
Nazwa szkolenia: Autodesk AutoCAD - poziom podstawowy
Początek szkolenia: 2024-09-03, godz. 16:00
Koniec szkolenia: 2024-09-03, godz. 21:00
Harmonogram szkolenia: 2024-09-03, godz. 16:00
Szkolenie certyfikowane:
Certyfikat Autodesk AutoCAD Essentials
Zaświadczenie o ukończeniu kursu
Łączny czas szkolenia (w godz.): 24
Liczba wolnych miejsc: 10
Miejsce szkolenia: ELPRO Sp. z o.o.
Lublin, ul. Stefczyka 32
Trener
Pobierz załącznik Pobierz kartę zgłoszeniową
Rabaty i promocje:

Sprawdź dostępne promocje i rabaty, a następnie wybierz właściwą opcję:

Podsumowanie:
Cena szkolenia 1 400,00 zł
Rabat
Do zapłaty netto
VAT 23%
Do zapłaty brutto
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem świadczenia usług szkoleniowych przez firmę ELPRO Sp. z o.o. i go akceptuję.
Oświadczam, że podane przeze mnie dane, w tym dotyczące prawa do rabatów i promocji są zgodne z prawdą. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych ze stanem faktycznym, rabat zostanie anulowany.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji usług szkoleniowych świadczonych przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z o.o., zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.