Zgłoszenie udziału w szkoleniu: OZE - Systemy fotowoltaiczne
Opis szkolenia
Szkolenie z zakresu: Systemy fotowoltaiczne trzydniowe podstawowe
Aby przystąpić do szkolenia z zakresu: Systemy Fotowoltaiczne należy posiadać ważne UPRAWNIENIA ELEKTRYCZNE (tzw. SEP).

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu montażu i instalacji systemów fotowoltaicznych z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu. Szkolenie jest przygotowaniem do przystąpienia do egzaminu państwowego na Certyfikowanego Instalatora OZE, realizowanym przez Urząd Dozoru Technicznego. Szkolenie organizowane jest w Laboratorium OZE, które wyposażone jest w nowoczesny i profesjonalny sprzęt do przeprowadzenia szkolenia w zakresie systemów fotowoltaicznych, spełniającego wymagania UDT.
 
Najbliższe realizowane szkolenie:
Nazwa szkolenia: Szkolenie OZE trzydniowe – Systemy fotowoltaiczne podstawowe
Czas trwania kursu: 24 godziny (3 spotkania po 8 h dydaktycznych)
Miejsce szkolenia: ELPRO Sp. z o.o., ul. Stefczyka 32 w  Lublinie
 
W ramach szkolenia z fotowoltaiki jest możliwość przystąpienia do egzaminu z uprawnień elektrycznych:
Nazwa szkolenia: Uprawnienia energetyczne
Termin szkolenia: Tak jak termin szkolenia z Systemów fotowoltaicznych
Czas trwania kursu: 2 godziny (1 spotkanie po 2h dydaktycznych, po zakończeniu szkolenia z PV, 16:00-17:30)
Miejsce szkolenia: ELPRO Sp. z o.o., ul. Stefczyka 32 w  Lublinie
Koszt szkolenia = 200 zł netto / osobę
Koszt egzaminu w zakresie eksploatacji =349 zł brutto / osobę
Koszt egzaminu w zakresie dozoru = 349 zł brutto / osobę
Koszt uprawnień w zakresie prac kontrolno-pomiarowych G1 = 300 zł netto / osobę
 
Dane do płatności:
Ośrodek Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z o.o.
ul. Stefczyka 32, 20 - 151 Lublin
NIP: 712-27-91-590
Nr konta:
PKO BP S.A. 4 Oddział w Lublinie
83 1020 3176 0000 5102 0060 1716
Tytułem: Imię Nazwisko Systemy fotowoltaiczne miesiąc 2023
 
Program szkolenia:

Lp.

Nazwa zajęć edukacyjnych

Liczba godzin zajęć edukacyjnych

1.

Podstawy teoretyczne działania odnawialnych źródeł energii

(rodzaje odnawialnych źródeł energii, ustawy i  rozporządzenia związane z OZE, korzyści ze stosowania odnawialnych źródeł energii, wpływ OZE na środowisko, mechanizmy wsparcia OZE )

Budowa i zasada działania systemów fotowoltaicznych

(konwersja energii słonecznej na elektryczną, budowa i zasada działania ogniwa PV, typy ogniw PV, charakterystyka prądowo-napięciowa ogniwa, wpływ różnych czynników na sprawność konwersji, budowa i typy modułów fotowoltaicznych, metody magazynowania energii)

8

2.

Projektowanie systemów

(dobór modułów PV, baterii akumulatorów, przewodów elektrycznych, obliczenia, systemy wspomagania przy projektowaniu instalacji PV, źródła danych do projektowania systemów PV)

Instalowanie systemów

(ustalenie harmonogramu prac, rozmieszczenie i montaż systemów mocowania, prawidłowe rozplanowanie i wykonanie okablowania, montaż modułów, montaż zabezpieczeń)

8

3.

Uruchamianie systemu PV

(inspekcja instalacji, testowanie modułów, szeregów, zabezpieczeń systemu, testowanie inwentera)

Konserwacja i serwisowanie

(czynności okresowe wykonywane podczas przeglądu, diagnozowanie i usuwanie usterek w  systemie PV, wnioski do zakładu energetycznego, strona formalna inwestycji w  fotowoltaikę, procesy inwestycyjne w zakresie fotowoltaiki, egzamin)

8

Suma:

24


Laboratorium w Centrum OZE wyposażone jest w nowoczesny i profesjonalny sprzęt do przeprowadzenia szkolenia w zakresie systemów fotowoltaicznych, spełniającego wymagania UDT dla uzyskania certyfikatu instalatora OZE. Dysponujemy następującymi urządzeniami:

1. Fotowoltaika – zestaw demonstracyjny rozbudowany

Zestaw ten umożliwia poznanie budowy kompletnego systemu fotowoltaicznego w skali laboratoryjnej i przeprowadzanie szczegółowych analiz jego poszczególnych elementów.

Zakres realizowanego materiału:

-   Połączenie szeregowe i równoległe ogniw słonecznych

-   Pomiar parametrów ogniwa i modułu

-   Wpływ natężenia promieniowania i temperatury na parametry ogniwa

-   Charakterystyki ogniw i modułów fotowoltaicznych

-   Autonomiczny fotowoltaiczny system energetyczny (off-grid)

-   Regulatory wykorzystywane w systemach fotowoltaicznych

-   Badanie wyszukiwacza punku mocy maksymalnej (MPP-tracker)

-   Budowa i zasada działania inwertera

-   Wizualizacja parametrów za pomocą rozszerzenia Data Logger

2. Fotowoltaika – zestaw profesjonalny

Zestaw ten jest odwzorowaniem rzeczywistej instalacji fotowoltaicznej i umożliwia zaawansowane doświadczenia z zakresu fotowoltaiki, jak również rozbudowane ćwiczenia praktyczne.

Zakres realizowanego materiału:

-   Zapoznanie się z rzeczywistymi podzespołami systemu fotowoltaicznego

-   Montaż i demontaż systemu

-   Badanie właściwości panelu fotowoltaicznego, wyznaczanie charakterystyk pracy

-   Pomiar parametrów pracy panelu fotowoltaicznego

-   Wpływ położenia panelu na produkcję energii elektrycznej

-   Efektywność i wydajność panelu fotowoltaicznego

-   Dobór i zasady współpracy z akumulatorami

-   Podłączanie i synchronizacja systemu fotowoltaicznego z siecią elektroenergetyczną

-   Uruchamianie systemu autonomicznego (off-grid) i przyłączonego do sieci (on-grid)

-   Archiwizacja danych i zarządzanie systemem przy pomocy oprogramowania komputerowego

Systemy fotowoltaiczne – instalacja rzeczywista

Instalacja ta umożliwia przeprowadzanie doświadczeń i praktycznych zadań montażowo-regulacyjnych w warunkach zbliżonych do rzeczywistych warunków pracy instalatora

Zakres realizowanego materiału:

-   Łączenie modułów fotowoltaicznych

-   Dobór elementów i konfiguracja systemu fotowoltaicznego

-   Narzędzia i wyposażenie instalatora

-   Analiza typowych błędów montażowych

-    Montaż na rzeczywistych konstrukcjach wsporczych (zintegrowanych i niezintegrowanych z budynkami)

-    Instalacja odgromowa, uziemiająca i ograniczania przepięć

-    Bieżące utrzymanie systemów fotowoltaicznych

Szczegóły szkolenia
Nazwa szkolenia: OZE - Systemy fotowoltaiczne
Początek szkolenia: 2024-09-04, godz. 09:00
Koniec szkolenia: 2024-09-06, godz. 16:00
Harmonogram szkolenia: 2024-09-04, godz. 09:00,
2024-09-05, godz. 09:00,
2024-09-06, godz. 09:00
Szkolenie certyfikowane:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu
Łączny czas szkolenia (w godz.): 24
Liczba wolnych miejsc: 10
Miejsce szkolenia: ELPRO Sp. z o.o.
Lublin, ul. Stefczyka 32
Trener
Pobierz załącznik Pobierz kartę zgłoszeniową
Rabaty i promocje:

Sprawdź dostępne promocje i rabaty, a następnie wybierz właściwą opcję:

Podsumowanie:
Cena szkolenia 1 800,00 zł
Rabat
Do zapłaty netto
VAT 23%
Do zapłaty brutto
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem świadczenia usług szkoleniowych przez firmę ELPRO Sp. z o.o. i go akceptuję.
Oświadczam, że podane przeze mnie dane, w tym dotyczące prawa do rabatów i promocji są zgodne z prawdą. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych ze stanem faktycznym, rabat zostanie anulowany.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji usług szkoleniowych świadczonych przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z o.o., zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.