Zgłoszenie udziału w szkoleniu: Ocena energetyczna - ArCADia TERMOCAD
Opis szkolenia

ArCADia TERMOCAD - ocena energetyczna budynkówCelem szkolenia jest zapoznanie jego Uczestników z metodologią sporządzania Świadectw energetycznych. Zajęcia odbywają się w oparciu o jeden z  najpopularniejszych programów w tej dziedzinie - ArCADia TERMOCAD firmy Intersoft i mają formę warsztatów komputerowych.


W trakcie szkolenia jego Uczestnicy zostają zapoznani z obsługą i funkcjonalnością programu ArCADia TERMOCAD. Po omówieniu wszystkich etapów pracy sporządzane jest świadectwo budynku przy wykorzystaniu przykładowego projektuMając na uwadze duże zainteresowanie Uczestników realizowanych przez Firmę ELPRO usług tematem oceny energetycznej, wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom przeprowadzamy szkolenia pozwalające nabyć praktyczne umiejętności w  zakresie oceny energetycznej budynków, w tym opracowywania charakterystyk energetycznych oraz wykonywania świadectw energetycznych z wykorzystaniem oprogramowania ArCADia TERMOCAD.

Dysponując trzema mobilnymi pracowniami komputerowymi oraz najnowszą wersją programu z modułami: Efekt ekologiczny, Efekt ekonomiczny, Dobór grzejników oraz Klimatyzacja, jesteśmy w stanie przeprowadzić szkolenia spełniające wymagania aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie analizy ekonomicznej i środowiskowej projektowanych lub zastosowanych rozwiązań technicznych w dowolnym miejscu na terenie całego kraju.

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na stałą współpracę między naszymi firmami, dla uczestników programu Tadmar Partner, podobnie jak w przypadku szkoleń na "Uprawnienia energetyczne", przewidujemy preferencyjne warunki udziału polegające na atrakcyjnych rabatach.

Szczegóły szkolenia
Nazwa szkolenia: Ocena energetyczna - ArCADia TERMOCAD
Początek szkolenia: 2024-07-25, godz. 16:15
Koniec szkolenia: 2024-07-25, godz. 21:15
Harmonogram szkolenia: 2024-07-25, godz. 16:15
Szkolenie certyfikowane:
Certyfikat ArCADia TERMOCAD - ocena energetyczna
Zaświadczenie o ukończeniu kursu
Łączny czas szkolenia (w godz.): 30
Liczba wolnych miejsc: 12
Miejsce szkolenia: ELPRO Sp. z o.o.
Lublin, ul. Stefczyka 32
Trener
Pobierz załącznik Pobierz kartę zgłoszeniową
Rabaty i promocje:

Sprawdź dostępne promocje i rabaty, a następnie wybierz właściwą opcję:

Podsumowanie:
Cena szkolenia 1 800,00 zł
Rabat
Do zapłaty netto
VAT 23%
Do zapłaty brutto
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem świadczenia usług szkoleniowych przez firmę ELPRO Sp. z o.o. i go akceptuję.
Oświadczam, że podane przeze mnie dane, w tym dotyczące prawa do rabatów i promocji są zgodne z prawdą. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych ze stanem faktycznym, rabat zostanie anulowany.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji usług szkoleniowych świadczonych przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z o.o., zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.