Zgłoszenie udziału w szkoleniu: F-Gazy (szkolenie + egzamin)
Opis szkolenia
Szkolenie z F-gazów przygotowuje do egzaminu w jednostce oceniającej personel, akredytowanej przez Urząd Dozoru Technicznego.

Egzamin obejmuje część teoretyczną oraz praktyczną i jest sprawdzeniem posiadania wiedzy i umiejętności określonych w  Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w  sprawie egzaminowania i certyfikowania personelu w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych (Dz.U. poz. 2402).


Program szkolenia (16 h)
  •     Podstawy termodynamiki
  •     Wpływ czynników chłodniczych na środowisko oraz odpowiednie regulacje dotyczące środowiska
  •     Kontrola przed uruchomieniem, po długim okresie przestoju w używaniu, po czynnościach konserwacyjnych lub naprawie lub w trakcie funkcjonowania
  •     Kontrole szczelności
  •      Przyjazne środowisku postępowanie z systemem i czynnikiem chłodniczym podczas instalacji, konserwacji, serwisowania lub odzysku czynnika chłodniczego
  •      Komponent: instalacja, uruchomienie, konserwacja, serwisowanie
  •      Przewody czynnika chłodniczego: zbudowanie szczelnego ciągu przewodów czynnika chłodniczego w instalacji chłodniczej
  •      Informacje dotyczące odpowiednich technologii mających na celu zastąpienie lub ograniczenie stosowania fluorowanych gazów cieplarnianych oraz bezpieczne postępowanie z nimi
Szczegóły szkolenia
Nazwa szkolenia: F-Gazy (szkolenie + egzamin)
Początek szkolenia: 2024-06-22, godz. 09:00
Koniec szkolenia: 2024-06-23, godz. 16:00
Harmonogram szkolenia: 2024-06-22, godz. 09:00,
2024-06-23, godz. 09:00
Szkolenie certyfikowane:
F-Gazy - Certyfikat dla personelu
Łączny czas szkolenia (w godz.): 16
Liczba wolnych miejsc: 6
Miejsce szkolenia: ELPRO Sp. z o.o.
Lublin, ul. Stefczyka 32
Trener
Pobierz załącznik Pobierz kartę zgłoszeniową
Rabaty i promocje:

Sprawdź dostępne promocje i rabaty, a następnie wybierz właściwą opcję:

Podsumowanie:
Cena szkolenia 1 600,00 zł
Rabat
Do zapłaty netto
VAT zw.
Do zapłaty brutto
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem świadczenia usług szkoleniowych przez firmę ELPRO Sp. z o.o. i go akceptuję.
Oświadczam, że podane przeze mnie dane, w tym dotyczące prawa do rabatów i promocji są zgodne z prawdą. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych ze stanem faktycznym, rabat zostanie anulowany.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji usług szkoleniowych świadczonych przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z o.o., zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.