Zgłoszenie udziału w szkoleniu: Autodesk AutoCAD - modelowanie 3D
Opis szkolenia
Autodesk AutoCAD poziom III
Modelowanie 3D

Celem szkolenia jest poznanie i pogłębienie wiedzy uczestnika w  zakresie tworzenia rysunków trójwymiarowych oraz nabycie umiejętności tworzenia obiektów przestrzennych. W trakcie nauki uczestnik zapozna się z mechanizmami poruszania się w przestrzeni i zdobędzie umiejętności pozwalające na tworzenie realistycznych scen 3D.
 
Nazwa szkolenia: Autodesk AutoCAD Modelowanie 3D
Czas trwania kursu: 24 godzin (4 spotkania po 6h dydaktycznych)
Pełen harmonogram zajęć ustalany jest na pierwszych zajęciach wspólnie z  prowadzącym, zazwyczaj szkolenia odbywają się co 2-3 dzień po godzinie 16:00, jest też możliwość umawiania się na weekendy oraz wykreślenia terminów spornych
Miejsce szkolenia: ELPRO Sp. z o.o., ul. Stefczyka 32 w Lublinie
 
Dane do płatności:
Ośrodek Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z o.o.
ul. Stefczyka 32, 20 - 151 Lublin
NIP: 712-27-91-590
Nr konta:
PKO BP S.A. 4 Oddział w Lublinie
83 1020 3176 0000 5102 0060 1716
Tytułem: Imię Nazwisko AutoCAD 3D miesiąc 2021
 

Lp.

Nazwa zajęć edukacyjnych

Liczba godzin zajęć edukacyjnych

1.

Wstęp do modelowania 3D

(podstawy rysowania przestrzennego, poruszanie się w przestrzeni trójwymiarowej, sposoby określania współrzędnych 3D w przestrzeni, praca z  lokalnym i globalnym układem współrzędnych, GIZMO, tworzenie widoków przestrzennych i planarnych)

5

2.

Modyfikacja i edycja obiektów

(rysowanie brył elementarnych, modelowanie bryłowe, tworzenie prymitywów i brył złożonych, transformacja obiektów 2D na bryły, wyciąganie proste i złożone, przekręcanie i  przesuwanie brył, suma, różnica i iloczyn brył, ucinanie brył – funkcja płat)

5

3.

Modelowanie 3D – siatki, edycja brył, tworzenie bloków

(siatka przekręcona, siatka walcowa, siatka prostokreślna, siatka krawędziowa, funkcje edycji obiektów 3D i ich wykorzystanie, tworzenie bloku 3D)

5

4.

Światła, kamery

(tworzenie nowych materiałów, aranżacja wnętrza, ukrywanie krawędzi niewidocznych, dodawanie i nakładanie tekstur, praca ze źródłami światła, renderowanie realistycznych scen, publikacja wyrenderowanych scen)

5

5.

Wizualizacja obiektów

(wizualizacja obiektu, montaż kamer, tworzenie filmu)przypomnienie zaawansowanych funkcji i  opcji 3D programu AutoCAD, egzamin sprawdzający wiedzę i nabyte umiejętności)

4

Suma:

24

Szczegóły szkolenia
Nazwa szkolenia: Autodesk AutoCAD - modelowanie 3D
Początek szkolenia: 2024-04-17, godz. 16:00
Koniec szkolenia: 2024-04-17, godz. 21:00
Harmonogram szkolenia: 2024-04-17, godz. 16:00
Szkolenie certyfikowane:
Certyfikat Autodesk AutoCAD Modeling 3D
Zaświadczenie o ukończeniu kursu
Łączny czas szkolenia (w godz.): 24
Liczba wolnych miejsc: 12
Miejsce szkolenia: ELPRO Sp. z o.o.
Lublin, ul. Stefczyka 32
Trener
Pobierz załącznik Pobierz kartę zgłoszeniową
Rabaty i promocje:

Sprawdź dostępne promocje i rabaty, a następnie wybierz właściwą opcję:

Podsumowanie:
Cena szkolenia 1 400,00 zł
Rabat
Do zapłaty netto
VAT 23%
Do zapłaty brutto
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem świadczenia usług szkoleniowych przez firmę ELPRO Sp. z o.o. i go akceptuję.
Oświadczam, że podane przeze mnie dane, w tym dotyczące prawa do rabatów i promocji są zgodne z prawdą. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych ze stanem faktycznym, rabat zostanie anulowany.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji usług szkoleniowych świadczonych przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z o.o., zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.