Zgłoszenie udziału w szkoleniu: Autodesk Inventor - poziom podstawowy i zaawansowany
Opis szkolenia

LP

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

1.

Wprowadzenie do programu Inventor

2.

Praca w szkicach 2d

3.

Wiązania geometryczne i wymiarowanie

4.

Narzędzia do modelowania  3D

5.

Narzędzia edycyjne

6.

Tworzenie zespołów

7.

Ustalanie wiązań i połączenia

8.

Korzystanie z bibliotek Content Center

9.

Tworzenie dokumentacji rysunkowej

10.

Tworzenie dokumentacji złożeń

11.

Tworzenie i edycja konstrukcji z blachy

12.

Tworzenie  i edycja  konstrukcji spawanej

13.

Wykorzystanie szkiców 3D

14.

Projekty zespołów mechanicznych

15.

Wykorzystanie parametryzacji

16.

Tworzenie i edycja części parametrycznych: iFeature, iPart, iAssembly

17.

Tworzenie projektu wielobryłowego

18.

Tworzenie komponentów pochodnych

19.

Tworzenie konstrukcji ramowej

20.

Tworzenie i edycja elementów bibliotecznych w Content Center

21.

Zaawansowane narzędzia w złożeniach

22.

Tworzenie i edycja prezentacji projektu

Szczegóły szkolenia
Nazwa szkolenia: Autodesk Inventor - poziom podstawowy i zaawansowany
Początek szkolenia: 2024-03-20, godz. 16:00
Koniec szkolenia: 2024-03-20, godz. 21:00
Harmonogram szkolenia: 2024-03-20, godz. 16:00
Szkolenie certyfikowane:
Certyfikat Autodesk Inventor Essentials
Certyfikat Autodesk Inventor Advanced
Zaświadczenie o ukończeniu kursu
Łączny czas szkolenia (w godz.): 42
Liczba wolnych miejsc: 12
Miejsce szkolenia: ELPRO Sp. z o.o.
Lublin, ul. Stefczyka 32
Trener
Pobierz załącznik Pobierz kartę zgłoszeniową
Rabaty i promocje:

Sprawdź dostępne promocje i rabaty, a następnie wybierz właściwą opcję:

Podsumowanie:
Cena szkolenia 1 800,00 zł
Rabat
Do zapłaty netto
VAT 23%
Do zapłaty brutto
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem świadczenia usług szkoleniowych przez firmę ELPRO Sp. z o.o. i go akceptuję.
Oświadczam, że podane przeze mnie dane, w tym dotyczące prawa do rabatów i promocji są zgodne z prawdą. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych ze stanem faktycznym, rabat zostanie anulowany.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji usług szkoleniowych świadczonych przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z o.o., zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.