Zgłoszenie udziału w szkoleniu: Autodesk AutoCAD - poziom podstawowy i zaawansowany
Opis szkolenia

Autodesk AutoCAD poziom I + II
Poziom podstawowy i zaawansowany

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestnika z  podstawowymi i zaawansowanymi poleceniami i funkcjami programu AutoCAD. Kompleksowe poznanie środowiska CAD od podstaw aż do zaawansowanych funkcji umożliwi uczestnikowi sprawne wykonywanie złożonych rysunków w wersji 2D.

Najbardziej polecamy poziom łączony ze względu, że po ukończonym szkoleniu otrzymuje się dwa międzynarodowe certyfikaty w języku angielskim sygnowane przez Autodesk za każdy z poziomów oddzielnie plus jedno zaświadczenie w  języku polskim potwierdzające ukończenie szkolenia. Dodatkowo kurs łączony to 42 godziny szkolenia, które podzielone są na 7 spotkań po 6 godzin dydaktycznych, z  czego trzy spotkania to poziom podstawowy, a 4 zaawansowany. Oprócz tego uczestnik otrzymuje dodatkowo zaświadczenie w języku polskim potwierdzające ukończenie szkolenia.

Najbliższe szkolenie:

Nazwa szkolenia: Autodesk AutoCAD poziom podstawowy i zaawansowany 2D
Czas trwania kursu: 42 godziny (7 spotkań po 6h dydaktycznych)
Pełen harmonogram zajęć ustalany jest na pierwszych zajęciach wspólnie z prowadzącym, zazwyczaj szkolenia odbywają się co 2-3 dzień po godzinie 16:00, jest też możliwość umawiania się na weekendy oraz wykreślenia terminów spornych
Miejsce szkolenia: ELPRO Sp. z o.o., ul. Stefczyka 32 w Lublinie

Dane do płatności:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z  o.o.
ul. Stefczyka 32, 20-151 Lublin
NIP: 712-27-91-590
Nr konta:
PKO BP S.A. 4 Oddział w Lublinie
83 1020 3176 0000 5102 0060 1716
Tytułem: Imię Nazwisko AutoCAD miesiąc 2021

Program szkolenia: 

Lp.

Nazwa zajęć edukacyjnych

Liczba godzin zajęć edukacyjnych

1.

Pierwsze kroki w obsłudze programu AutoCAD

(omówienie środowiska i trybów pracy programu, sposoby określania współrzędnych w dwuwymiarowej przestrzeni, podstawowe funkcje paska „rysuj”, tryby lokalizacji względem obiektów, polecenia edycyjne)

6

2.

Tworzenie bloków i szablonów

(tworzenie i edycja bloków, nadawanie i zmiana atrybutów, definiowanie lokalnych układów współrzędnych)

6

3.

Wymiarowanie

(wymiarowanie obiektów, tworzenie nowych stylów tekstu i tabeli, praca w obszarze modelu i  układów, tworzenie szablonów do wydruku)

6

4.

Parametry i operacje na blokach

(nadawanie parametrów utworzonych blokom, przyporządkowanie operacji do określonych parametrów, łączenie operacji na jednym obiekcie rysunkowym, podstawy rysowania przestrzennego, przekształcanie obiektów 2D w bryły, podstawowe funkcje edycyjne w układzie 3D)

6

5.

Tworzenie obiektów z wykorzystaniem poleceń edycji zaawansowanej

(wykorzystanie polilinii do tworzenia obiektów, kreskowanie obiektów, praca z obszarem tekstu, praca z tabelami, tworzenie zestawienia obiektów z wykorzystaniem programu Excel, zasady korzystania i tworzenie filtru, wymiarowanie zaawansowane)

6

6.

Bloki dynamiczne

(dodawanie parametrów i wykonywanie operacji na blokach, rozciąganie, skalowanie, obracanie, tryb szyk i widoczność, tworzenie bloków dynamicznych, operacje łańcuchowe na blokach)

6

7.

Personalizacja

(modyfikowanie menu programu AutoCAD, modyfikowanie i tworzenie pasków narzędzi, dodawanie własnych przycisków i poleceń, modyfikacja nazewnictwa poleceń, praca z obszarem papieru, przygotowywanie rysunku do wydruku, egzamin sprawdzający wiedzę i  nabyte umiejętności)

6

Suma:

42

Szczegóły szkolenia
Nazwa szkolenia: Autodesk AutoCAD - poziom podstawowy i zaawansowany
Początek szkolenia: 2024-02-06, godz. 16:00
Koniec szkolenia: 2024-02-06, godz. 21:00
Harmonogram szkolenia: 2024-02-06, godz. 16:00
Szkolenie certyfikowane:
Certyfikat Autodesk AutoCAD Essentials
Certyfikat Autodesk AutoCAD Advanced 2D
Zaświadczenie o ukończeniu kursu
Łączny czas szkolenia (w godz.): 42
Liczba wolnych miejsc: 12
Miejsce szkolenia: ELPRO Sp. z o.o.
Lublin, ul. Stefczyka 32
Trener
Pobierz załącznik Pobierz kartę zgłoszeniową
Rabaty i promocje:

Sprawdź dostępne promocje i rabaty, a następnie wybierz właściwą opcję:

Podsumowanie:
Cena szkolenia 1 800,00 zł
Rabat
Do zapłaty netto
VAT 23%
Do zapłaty brutto
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem świadczenia usług szkoleniowych przez firmę ELPRO Sp. z o.o. i go akceptuję.
Oświadczam, że podane przeze mnie dane, w tym dotyczące prawa do rabatów i promocji są zgodne z prawdą. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych ze stanem faktycznym, rabat zostanie anulowany.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji usług szkoleniowych świadczonych przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z o.o., zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.