Zgłoszenie udziału w szkoleniu: OZE - Pompy ciepła
Opis szkolenia
POMPY CIEPŁA
Szkolenia trzydniowe

Celem szkolenia jest przygotowanie do samodzielnego i kompleksowego wykonywania pracy – instalacji gruntowych i powietrznych pomp ciepła. Uczestnicy szkolenia uczą się doboru urządzeń, instalacji pomp ciepła i  ich regulacji na podstawie bilansu c.o. i c.w.u. Szkolenie jest przygotowaniem do przystąpienia do egzaminu państwowego na Certyfikowanego Instalatora OZE, realizowanym przez Urząd Dozoru Technicznego.
 
Najbliższe realizowane szkolenie:
Nazwa szkolenia: Szkolenie OZE trzydniowe – Pompy ciepła
Czas trwania kursu: 24 godziny (3 spotkania po 8h dydaktycznych)
Miejsce szkolenia: ELPRO Sp. z o.o., ul. Stefczyka 32 w  Lublinie
 
Dane do płatności:
Ośrodek Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z o.o.
ul. Stefczyka 32, 20 - 151 Lublin
NIP: 712-27-91-590
Nr konta:
PKO BP S.A. 4 Oddział w Lublinie
83 1020 3176 0000 5102 0060 1716
Tytułem: Imię Nazwisko Pompy ciepła miesiąc 2021
 
Program szkolenia:

Lp.

Nazwa zajęć edukacyjnych

Liczba godzin zajęć edukacyjnych

1.

Podstawy teoretyczne działania odnawialnych źródeł energii

(rodzaje odnawialnych źródeł energii, ustawy i  rozporządzenia związane z OZE, korzyści ze stosowania odnawialnych źródeł energii, wpływ OZE na środowisko, mechanizmy wsparcia OZE)

Budowa i zasady działania pomp ciepła

(podstawowe definicje i terminy, wpływ warunków geotermalnych i termicznych, podział i typy, budowa pomp ciepła, osprzęt dodatkowy)

8

2.

Dolne i górne źródła

(powietrze, grunt, woda, instalacje centralnego ogrzewania, instalacje ciepłej wody użytkowej, instalacje chłodzenia, schematy hydrauliczne)

Instalowanie systemów

(ustalenie harmonogramu prac, rozmieszczenie i montaż systemów mocowania, prawidłowe rozplanowanie i wykonanie okablowania, montaż modułów, montaż zabezpieczeń)

8

3.

Montaż i uruchamianie pomp ciepła

(montaż, regulacja i sprawdzenie elementów instalacji pomp ciepła, montaż instalacji hydraulicznej czynnika grzewczego i chłodniczego, montaż zabezpieczeń instalacji, uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania poszczególnych elementów, kontrola szczelności w układzie termodynamicznym, warunki odbioru i dokumentacja techniczna instalacji, przekazani instalacji do użytku, błędy przy montażu i uruchamianiu instalacji)

Konserwacja i serwisowanie

(czynności okresowe wykonywane podczas przeglądu, diagnozowanie i usuwanie usterek w  pompach ciepła, strona formalna inwestycji pompy ciepła, procesy inwestycyjne w  zakresie pomp ciepła, egzamin)

8

Suma:

24


Nasze laboratorium wyposażone jest w profesjonalny sprzęt, niezbędny do przeprowadzania szkolenia w zakresie pomp ciepła, spełniającego wymagania UDT dla uzyskania Certyfikatu Instalatora OZE.

Dysponujemy obecnie następującym urządzeniem:

1. Pompa ciepła – zestaw demonstracyjny rozbudowany

Zestaw ten służy do demonstracji zasady działania i budowy pompy ciepła. Jest funkcjonalnym modelem pompy ciepła z rewersyjnym układem ziębniczym, która może pracować w kliku trybach: woda/woda, powietrze/woda, woda/powietrze i powietrze/powietrze.

Zakres realizowanego materiału:

  1. Budowa i zasada działania pompy ciepła

  2. Elementy systemu

  3. Wykorzystywane nośniki ciepła

  4. Rodzaje obiegów w instalacji pompy

  5. Monitorowanie pracy systemu

Szczegóły szkolenia
Nazwa szkolenia: OZE - Pompy ciepła
Początek szkolenia: 2024-01-19, godz. 12:00
Koniec szkolenia: 2024-01-21, godz. 16:00
Harmonogram szkolenia: 2024-01-19, godz. 12:00,
2024-01-20, godz. 09:00,
2024-01-21, godz. 09:00
Szkolenie certyfikowane:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu
Łączny czas szkolenia (w godz.): 24
Liczba wolnych miejsc: 10
Miejsce szkolenia: ELPRO Sp. z o.o.
Lublin, ul. Stefczyka 32
Trener
Pobierz załącznik Pobierz kartę zgłoszeniową
Rabaty i promocje:

Sprawdź dostępne promocje i rabaty, a następnie wybierz właściwą opcję:

Podsumowanie:
Cena szkolenia 1 800,00 zł
Rabat
Do zapłaty netto
VAT 23%
Do zapłaty brutto
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem świadczenia usług szkoleniowych przez firmę ELPRO Sp. z o.o. i go akceptuję.
Oświadczam, że podane przeze mnie dane, w tym dotyczące prawa do rabatów i promocji są zgodne z prawdą. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych ze stanem faktycznym, rabat zostanie anulowany.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji usług szkoleniowych świadczonych przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z o.o., zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.