Zgłoszenie udziału w szkoleniu: Kosztorysowanie
Opis szkolenia
Program szkolenia:
 • Kosztorysowanie robót budowlanych – podstawowe definicje i pojęcia

  • Co to jest kosztorys?

  • Układ formalny kosztorysu

  • Katalogi norm kosztorysowych

  • Wymagania przepisów obowiązujących w kosztorysowaniu inwestorskim
   w zamówieniach publicznych

 • Zasady sporządzania kosztorysów

  • Rodzaje kosztorysów

  • Metody kalkulacji - uproszona i szczegółowa

  • Układ kosztorysu

  • Bazy katalogów KNR, KSNR, KNNR i KNP

  • Bazy cenników

  • Przedmiar i obmiar robót

 • Oprogramowanie komputerowe do sporządzania kosztorysów

  • Zastosowanie i  możliwości programu Norma Pro

  • Konfiguracja, podstawy obsługi

  • Bazy cenowe wydawnictw INTERCENBUD

  • Wymiana danych pomiędzy programami kosztorysowymi

 • Sporządzenie przykładowego kosztorysu

  • Wycena nakładów/pozycji - wprowadzanie, aktualizacja, wpółczynnik cen

  • Narzuty kosztorysu: edycja, dodawanie, usuwanie

  • Podział kosztorysu na elementy

  • Tworzenie kalkulacji własnych

  • Wycena pracy rusztowań i kosztów transportu

  • Zmiany cen, wprowadzanie nowych materiałów

  • Sprawdzenie kosztorysu, wprowadzanie zmian

  • Wydruki oraz przygotowanie dokumentacji do zapisu w wersji elektronicznej

 • Przedmiarowanie oraz sporządzanie kosztorysów - ćwiczenia

  • Czytanie dokumentacji i rysunków technicznych

  • Przygotowanie obmiaru robót

  • Samodzielne sporządzanie przykładowej kalkulacji na podstawie udostępnionego Projektu Budowlanego

  • Kosztorys i przedmiar inwestorski w zamówieniach publicznych a pozostałe formy kosztorysów

Szczegóły szkolenia
Nazwa szkolenia: Kosztorysowanie
Początek szkolenia: 2023-12-08, godz. 16:00
Koniec szkolenia: 2023-12-08, godz. 21:00
Harmonogram szkolenia: 2023-12-08, godz. 16:00
Szkolenie certyfikowane:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu
Certyfikat Kosztorysowanie
Łączny czas szkolenia (w godz.): 30
Liczba wolnych miejsc: 12
Miejsce szkolenia: ELPRO Sp. z o.o.
Lublin, ul. Stefczyka 32
Trener
Pobierz załącznik Pobierz kartę zgłoszeniową
Rabaty i promocje:

Sprawdź dostępne promocje i rabaty, a następnie wybierz właściwą opcję:

Podsumowanie:
Cena szkolenia 1 600,00 zł
Rabat
Do zapłaty netto
VAT 23%
Do zapłaty brutto
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem świadczenia usług szkoleniowych przez firmę ELPRO Sp. z o.o. i go akceptuję.
Oświadczam, że podane przeze mnie dane, w tym dotyczące prawa do rabatów i promocji są zgodne z prawdą. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych ze stanem faktycznym, rabat zostanie anulowany.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji usług szkoleniowych świadczonych przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z o.o., zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.