Zgłoszenie udziału w szkoleniu: Autodesk Inventor - poziom zaawansowany
Opis szkolenia
LP RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA
1. Tworzenie i edycja prezentacji projektu
2. Animacja montażu
3. Szkic 3D – elementy konstrukcyjne
4. Narzędzia do tworzenia szkicu 3D
5. Wykorzystanie wiązań i parametryzacji
6. Wstawianie elementów znormalizowanych do złożeń
7. Tworzenie projektu wielobryłowego
8. Tworzenie kilku brył w konstrukcji jednej części, operacje boolean’a
9. Przekształcanie projektu w złożenie
10. Tworzenie autorskich narzędzi (iFeature, iPart, iAssembly)
11. Filozofia tworzenia konstrukcji ramowej
12. Biblioteka znormalizowanych ram
13. Wstawianie i obróbka ram
14. Wykorzystanie gotowych modułów do generowania: połączeń gwintowych i taśmowych, tworzenia wałów
15. Wizualizacja projektu
16. Zarządzanie materiałami, oświetleniem i kamerą
17. Rendering sceny
18. Filmy animacyjne
Szczegóły szkolenia
Nazwa szkolenia: Autodesk Inventor - poziom zaawansowany
Początek szkolenia: 2020-10-06, godz. 16:00
Koniec szkolenia: 2020-10-06, godz. 16:00
Harmonogram szkolenia: 2020-10-06, godz. 16:00
Szkolenie certyfikowane:
Certyfikat Autodesk Inventor Advanced
Zaświadczenie o ukończeniu kursu
Łączny czas szkolenia (w godz.): 30
Liczba wolnych miejsc: 12
Miejsce szkolenia: ELPRO Sp. z o.o.
Lublin, ul. Stefczyka 32
Trener
Pobierz załącznik Pobierz kartę zgłoszeniową
Rabaty i promocje:

Sprawdź dostępne promocje i rabaty, a następnie wybierz właściwą opcję:

Podsumowanie:
Cena szkolenia 1 000,00 zł
Rabat
Do zapłaty netto
VAT zw.
Do zapłaty brutto
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem świadczenia usług szkoleniowych przez firmę ELPRO Sp. z o.o. i go akceptuję.
Oświadczam, że podane przeze mnie dane, w tym dotyczące prawa do rabatów i promocji są zgodne z prawdą. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych ze stanem faktycznym, rabat zostanie anulowany.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji usług szkoleniowych świadczonych przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z o.o., zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.