Zgłoszenie udziału w szkoleniu: Autodesk Inventor - poziom podstawowy
Opis szkolenia
LP RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA
1. Filozofia pracy programu
2. Wprowadzenie do środowiska pracy w SZKICU
3. Opis narzędzi 2D
4. Wiązania geometryczne
5. Parametryzacja
6. Podstawowe narzędzia do modelowania
7. Narzędzia konstrukcyjne
8. Tworzenie złożeń (wstawianie detali, wiązanie detali w zespole)
9. Projektowanie adaptacyjne
10. Zarządzanie projektem z użyciem parametryzacji
11. Tworzenie konstrukcji z blachy
12. Filozofia tworzenia komponentu
13. Opis narzędzi
14. Rozwijanie konstrukcji
15. Tworzenie konstrukcji spawanej
16. Rodzaje spoin, przygotowanie technologiczne do tworzenia spoin
17. Rysunek techniczny: pojedynczej części, złożenia wraz z listą części
18. Tworzenie szablonów z własnymi tabliczkami
Szczegóły szkolenia
Nazwa szkolenia: Autodesk Inventor - poziom podstawowy
Początek szkolenia: 2020-11-02, godz. 16:00
Koniec szkolenia: 2020-11-02, godz. 16:00
Harmonogram szkolenia: 2020-11-02, godz. 16:00
Szkolenie certyfikowane:
Certyfikat Autodesk Inventor Essentials
Zaświadczenie o ukończeniu kursu
Łączny czas szkolenia (w godz.): 30
Liczba wolnych miejsc: 15
Miejsce szkolenia: ELPRO Sp. z o.o.
Lublin, ul. Stefczyka 32
Trener
Pobierz załącznik Pobierz kartę zgłoszeniową
Rabaty i promocje:

Sprawdź dostępne promocje i rabaty, a następnie wybierz właściwą opcję:

Podsumowanie:
Cena szkolenia 1 000,00 zł
Rabat
Do zapłaty netto
VAT zw.
Do zapłaty brutto
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem świadczenia usług szkoleniowych przez firmę ELPRO Sp. z o.o. i go akceptuję.
Oświadczam, że podane przeze mnie dane, w tym dotyczące prawa do rabatów i promocji są zgodne z prawdą. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych ze stanem faktycznym, rabat zostanie anulowany.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji usług szkoleniowych świadczonych przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z o.o., zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.