Zgłoszenie udziału w szkoleniu: Autodesk AutoCAD - modelowanie 3D
Opis szkolenia
LP RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA
1. Przestrzeń trójwymiarowa
2. Podstawowe operacje modelowania 3D
3. Lokalny i globalny układ współrzędnych
4. Definiowanie widoków 3D
5. Wykorzystanie rzutni do przedstawienia rysunku 3D
6. Modelowanie 3D i modyfikacja obiektów
7. Modelowanie krawędziowe
8. Modelowanie powierzchniowe
9. Modelowanie bryłowe
10. Transformacja obiektów 2D w 3D
11. Edycja obiektów 3D
12. Wykorzystanie siatek
13. Wizualizacja obiektów
14. Dobór materiałów, światła i cieni w procesie renderingu
15. Mapowanie
16. Praca ze scenami
17. Tworzenie i dodawanie tekstury
18. Konfiguracja pliku wyjściowego procesu renderowania
19. Montaż kamer
20. Tworzenie pliku filmowego
Szczegóły szkolenia
Nazwa szkolenia: Autodesk AutoCAD - modelowanie 3D
Początek szkolenia: 2020-12-15, godz. 16:00
Koniec szkolenia: 2020-12-15, godz. 16:00
Harmonogram szkolenia: 2020-12-15, godz. 16:00
Szkolenie certyfikowane:
Certyfikat Autodesk AutoCAD Modeling 3D
Zaświadczenie o ukończeniu kursu
Łączny czas szkolenia (w godz.): 30
Liczba wolnych miejsc: 5
Miejsce szkolenia: ELPRO Sp. z o.o.
Lublin, ul. Stefczyka 32
Trener
Pobierz załącznik Pobierz kartę zgłoszeniową
Rabaty i promocje:

Sprawdź dostępne promocje i rabaty, a następnie wybierz właściwą opcję:

Podsumowanie:
Cena szkolenia 1 000,00 zł
Rabat
Do zapłaty netto
VAT zw.
Do zapłaty brutto
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem świadczenia usług szkoleniowych przez firmę ELPRO Sp. z o.o. i go akceptuję.
Oświadczam, że podane przeze mnie dane, w tym dotyczące prawa do rabatów i promocji są zgodne z prawdą. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych ze stanem faktycznym, rabat zostanie anulowany.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji usług szkoleniowych świadczonych przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z o.o., zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.