Zgłoszenie udziału w szkoleniu: Autodesk AutoCAD - poziom podstawowy i zaawansowany
Opis szkolenia
LP RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA
1. Omówienie środowiska i trybów pracy programu AutoCAD
2. Podstawowe narzędzia pracy w programie
3. Określanie współrzędnych w dwuwymiarowej przestrzeni AutoCAD
4. Podstawowe elementy rysunkowe
5. Konstrukcja i modyfikacja obiektów
6. Zarządzanie warstwami i właściwościami obiektów
7. Pomiar odległości, powierzchni i współrzędnych
8. Konfiguracja stylów tekstu
9. Kreskowanie i wypełnianie obszarów
10. Wymiarowanie
11. Wstawianie tabeli
12. Tworzenie, edycja i operacje na blokach
13. Definiowanie i zmiana atrybutów
14. Nadawanie parametrów utworzonym blokom
15. Personalizacja menu, tworzenie własnych kart i paneli
16. Zestawienie obiektów z wykorzystaniem funkcjonalności programu Excel
17. Zasady korzystania i tworzenie filtrów
18. Kalkulator geometryczny – jego wykorzystanie i funkcje
19. Zaawansowane narzędzia do rysowania 2D i modyfikacji
20. Przygotowanie wydruku
Szczegóły szkolenia
Nazwa szkolenia: Autodesk AutoCAD - poziom podstawowy i zaawansowany
Początek szkolenia: 2020-11-14, godz. 09:00
Koniec szkolenia: 2020-11-29, godz. 14:00
Harmonogram szkolenia: 2020-11-14, godz. 09:00,
2020-11-15, godz. 09:00,
2020-11-21, godz. 09:00,
2020-11-22, godz. 09:00,
2020-11-28, godz. 09:00,
2020-11-29, godz. 09:00
Szkolenie certyfikowane:
Certyfikat Autodesk AutoCAD Essentials
Certyfikat Autodesk AutoCAD Advanced 2D
Zaświadczenie o ukończeniu kursu
Łączny czas szkolenia (w godz.): 42
Liczba wolnych miejsc: 19
Miejsce szkolenia: Szkolenie Zdalne
Lublin, ul. Stefczyka 32
Trener
Pobierz załącznik Pobierz kartę zgłoszeniową
Rabaty i promocje:

Sprawdź dostępne promocje i rabaty, a następnie wybierz właściwą opcję:

Podsumowanie:
Cena szkolenia 1 600,00 zł
Rabat
Do zapłaty netto
VAT zw.
Do zapłaty brutto
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem świadczenia usług szkoleniowych przez firmę ELPRO Sp. z o.o. i go akceptuję.
Oświadczam, że podane przeze mnie dane, w tym dotyczące prawa do rabatów i promocji są zgodne z prawdą. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych ze stanem faktycznym, rabat zostanie anulowany.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji usług szkoleniowych świadczonych przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z o.o., zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.