Zgłoszenie udziału w szkoleniu: Autodesk AutoCAD - poziom podstawowy
Opis szkolenia
LP RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA
1. Omówienie środowiska i trybów pracy programu AutoCAD
2. Przestrzeń robocza AutoCAD-a
3. Podstawowe narzędzia pracy w programie
4. Układy współrzędnych
5. Podstawowe elementy rysunkowe
6. Rysowanie precyzyjne
7. Podgląd rysunku
8. Konstrukcja i modyfikacja obiektów
9. Zarządzanie warstwami i właściwościami obiektów
10. Pomiar odległości, powierzchni i współrzędnych
11. Tworzenie opisów
12. Kreskowanie i wypełnianie obszarów
13. Wymiarowanie, style wymiarowania
14. Konfiguracja tabel
15. Tworzenie i edycja bloków
16. Definiowanie i zmiana atrybutów
17. Nadawanie parametrów utworzonym blokom
18. Zarządzanie zasobami rysunków
19. Przygotowanie wydruku
20. Tworzenie szablonu do wydruku w różnych formatach
Szczegóły szkolenia
Nazwa szkolenia: Autodesk AutoCAD - poziom podstawowy
Początek szkolenia: 2020-09-08, godz. 16:00
Koniec szkolenia: 2020-09-08, godz. 21:00
Harmonogram szkolenia: 2020-09-08, godz. 16:00
Szkolenie certyfikowane:
Certyfikat Autodesk AutoCAD Essentials
Zaświadczenie o ukończeniu kursu
Łączny czas szkolenia (w godz.): 30
Liczba wolnych miejsc: 15
Miejsce szkolenia: ELPRO Sp. z o.o.
Lublin, ul. Stefczyka 32
Trener
Pobierz załącznik Pobierz kartę zgłoszeniową
Rabaty i promocje:

Sprawdź dostępne promocje i rabaty, a następnie wybierz właściwą opcję:

Podsumowanie:
Cena szkolenia 1 000,00 zł
Rabat
Do zapłaty netto
VAT zw.
Do zapłaty brutto
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem świadczenia usług szkoleniowych przez firmę ELPRO Sp. z o.o. i go akceptuję.
Oświadczam, że podane przeze mnie dane, w tym dotyczące prawa do rabatów i promocji są zgodne z prawdą. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych ze stanem faktycznym, rabat zostanie anulowany.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji usług szkoleniowych świadczonych przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z o.o., zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.