Zgłoszenie udziału w szkoleniu: OZE - Słoneczne systemy grzewcze
Opis szkolenia

Szkolenie dla instalatorów OZE z zakresu słonecznych systemów grzewczych, organizowane przez ELPRO Sp. z o.o. w ramach Centrum OZE, obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Zagadnienia ogólne

 2. Podstawy stosowania słonecznych systemów grzewczych

 3. Podstawy teoretyczne słonecznych systemów grzewczych

 4. Budowa, rodzaje oraz zasady działania słonecznych systemów grzewczych

 5. Słoneczne systemy grzewcze – zasady doboru

 6. Wydajność kolektorów słonecznych

 7. Instalacja kolektorów słonecznych

 8. Czynności związane z modernizacją i utrzymaniem w należytym stanie technicznym słonecznych systemów grzewczych

Laboratorium w Centrum OZE wyposażone jest w nowoczesny i profesjonalny sprzęt do przeprowadzenia szkolenia w zakresie słonecznych systemów grzewczych, spełniającego wymagania UDT dla uzyskania certyfikatu instalatora OZE.

Ddysponujemy następującym urządzeniem:

1. Kolektor słoneczny – zestaw demonstracyjny rozbudowany

Zestaw ten służy do demonstracji zasady, właściwości i technicznego wykorzystania przekształcenia energii słonecznej w cieplną. Zawiera wszystkie urządzenia potrzebne do przeprowadzania doświadczeń z zakresu absorpcji, przepływu i promieniowania cieplnego oraz do budowy kompletnego kolektora słonecznego z obiegiem termo-syfonowym, pompowym i wymiennikiem ciepła.

Zakres realizowanego materiału:

 1. Budowa i zasada działania kolektora słonecznego

 2. Rodzaje kolektorów

 3. Nośniki ciepła wykorzystywane w słonecznych systemach grzewczych

 4. Magazynowanie energii słonecznej

 5. Wykorzystanie kolektorów słonecznych do produkcji energii elektrycznej (Moduł Peltiera)

 6. Wpływ temperatury na moc systemu

 

Słoneczne systemy grzewcze – instalacja rzeczywista

Instalacja ta umożliwia przeprowadzanie doświadczeń i praktycznych zadań montażowo-regulacyjnych w warunkach zbliżonych do rzeczywistych warunków pracy instalatora

Zakres realizowanego materiału:

 1. Zasada działania słonecznych systemów grzewczych

 2. Rodzaje instalacji w zależności od przeznaczenia

 3. Dobór elementów i konfiguracja słonecznego systemu grzewczego

 4. Narzędzia i wyposażenie instalatora

 5. Analiza typowych błędów montażowych

 6. Montaż na rzeczywistych konstrukcjach wsporczych

 7. Regulacja parametrów systemu

 8. Bieżące utrzymanie słonecznych systemów grzewczych

Szczegóły szkolenia
Nazwa szkolenia: OZE - Słoneczne systemy grzewcze
Początek szkolenia: 2020-10-16, godz. 09:00
Koniec szkolenia: 2020-10-18, godz. 16:00
Harmonogram szkolenia: 2020-10-16, godz. 09:00,
2020-10-17, godz. 09:00,
2020-10-18, godz. 09:00
Szkolenie certyfikowane:
Łączny czas szkolenia (w godz.): 24
Liczba wolnych miejsc: 15
Miejsce szkolenia: ELPRO Sp. z o.o.
Lublin, ul. Stefczyka 32
Trener
Pobierz załącznik Pobierz kartę zgłoszeniową
Rabaty i promocje:

Sprawdź dostępne promocje i rabaty, a następnie wybierz właściwą opcję:

Podsumowanie:
Cena szkolenia 1 600,00 zł
Rabat
Do zapłaty netto
VAT zw.
Do zapłaty brutto
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem świadczenia usług szkoleniowych przez firmę ELPRO Sp. z o.o. i go akceptuję.
Oświadczam, że podane przeze mnie dane, w tym dotyczące prawa do rabatów i promocji są zgodne z prawdą. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych ze stanem faktycznym, rabat zostanie anulowany.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji usług szkoleniowych świadczonych przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z o.o., zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.