Zgłoszenie udziału w szkoleniu: OZE - Jednodniowe szkolenie (PV)
Opis szkolenia

CERTYFIKOWANY INSTALATOR SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH (PV)

Szkolenie podstawowe


Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom do naszej oferty wprowadziliśmy jednodniowe szkolenia dedykowane dla osób, którym problematyka OZE nie jest obca, które wykonują bądź wykonywały wcześniej tego typu instalacje, a chcą w przyszłości dołączyć do grona Certyfikowanych Instalatorów OZE i znaleźć się w wykazie osób  do tego uprawnionych (sprawdź tutaj).
Na dzień dzisiejszy status Certyfikowanego Instalatora OZE uzyskało blisko 1500 osób i liczba ta ciągle rośnie.

Szkolenie ma charakter porządkujący wiedzę. Jego głównym celem jest ukierunkowanie Państwa na tematykę i zagadnienia przygotowujące do egzaminu UDT. Szkolenie spełnia wszystkie wymagania akredytacji UDT.

OGÓLNE INFORMACJE O SZKOLENIU: Systemy fotowoltaiczne

CZAS TRWANIA SZKOLENIA:  8 godzin lekcyjnych (1h = 45 min)

UZYSKANE KWALIFIKACJE:  Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego
(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie warunków i trybu wydawania certyfikatów oraz akredytowania organizatorów szkoleń w  zakresie odnawialnych źródeł energii (Dz.U.2014 poz. 505)

Program szkolenia

I. Certyfikacja Instalatorów OZE

II. Prawne aspekty stosowania PV

III. Ekonomiczne aspekty stosowania PV

IV. Środowiskowe aspekty stosowania PV

V. Źródła finansowania instalacji OZE

VI. Instalacje PV

VII. Zadania teoretyczne przygotowujące do egzaminu

VIII. Zadania praktyczne przygotowujące do egzaminu

Od tego roku ruszają kolejne nabory wniosków w gminach na dotacje do mikroinstalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Ma to związek z Regionalnym Programem Operacyjnym (RPO), w ramach Osi priorytetowej: Energia przyjazna środowisku, działania 4.1. Wsparcie wykorzystania energii. Celem Działania jest realizacja zadań przyczyniających się do wypełnienia zobowiązań wynikających z tzw. pakietu energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej oraz Strategii Europa 2020.

Mając powyższe na uwadze jedynym wykonawcą tych instalacji może być Certyfikowany Instalator OZE. Tytuł taki mogą Państwo uzyskać przechodząc szkolenie w Akredytowanym przez UDT ośrodku szkoleniowym – jakim jest ELPRO Sp. z o.o., a następnie zdając egzamin w UDT.

Pozytywny wynik egzaminu skutkuje otrzymaniem Certyfikatu Instalatora danego odnawialnego źródła energii.
Szczegóły szkolenia
Nazwa szkolenia: OZE - Jednodniowe szkolenie (PV)
Początek szkolenia: 2020-12-10, godz. 09:00
Koniec szkolenia: 2020-12-10, godz. 16:00
Harmonogram szkolenia: 2020-12-10, godz. 09:00
Szkolenie certyfikowane:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu
Łączny czas szkolenia (w godz.): 8
Liczba wolnych miejsc: 7
Miejsce szkolenia: ELPRO Sp. z o.o.
Lublin, ul. Stefczyka 32
Trener
Pobierz załącznik Pobierz kartę zgłoszeniową
Rabaty i promocje:

Sprawdź dostępne promocje i rabaty, a następnie wybierz właściwą opcję:

Podsumowanie:
Cena szkolenia 600,00 zł
Rabat
Do zapłaty netto
VAT zw.
Do zapłaty brutto
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem świadczenia usług szkoleniowych przez firmę ELPRO Sp. z o.o. i go akceptuję.
Oświadczam, że podane przeze mnie dane, w tym dotyczące prawa do rabatów i promocji są zgodne z prawdą. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych ze stanem faktycznym, rabat zostanie anulowany.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji usług szkoleniowych świadczonych przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z o.o., zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.