Zgłoszenie udziału w szkoleniu: OZE - Pompy ciepła
Opis szkolenia

Szkolenie z zakresu pomp ciepła organizowane przez nasze Centrum, obejmuje swoim zakresem następujące, zarówno teoretyczne, jak i  praktyczne, zagadnienia:

 1. Zagadnienia ogólne

 2. Podstawy stosowania pomp ciepła

 3. Podstawy właściwości fizyczne i zasady działania pomp ciepła

 4. Rodzaje i charakterystyka źródeł dolnych

 5. Pompy ciepła stosowane w instalacjach ogrzewania i chłodzenia

 6. Zasady doboru instalacji z pompami ciepła

 7. Czynności związane z montażem instalacji pomp ciepła

 8. Czynności związane z modernizacją i utrzymaniem w należytym stanie technicznym pomp ciepła


Nasze laboratorium wyposażone jest w profesjonalny sprzęt, niezbędny do przeprowadzania szkolenia w zakresie pomp ciepła, spełniającego wymagania UDT dla uzyskania Certyfikatu Instalatora OZE.

Dysponujemy obecnie następującym urządzeniem:

1. Pompa ciepła – zestaw demonstracyjny rozbudowany

Zestaw ten służy do demonstracji zasady działania i budowy pompy ciepła. Jest funkcjonalnym modelem pompy ciepła z rewersyjnym układem ziębniczym, która może pracować w kliku trybach: woda/woda, powietrze/woda, woda/powietrze i powietrze/powietrze.

Zakres realizowanego materiału:

 1. Budowa i zasada działania pompy ciepła

 2. Elementy systemu

 3. Wykorzystywane nośniki ciepła

 4. Rodzaje obiegów w instalacji pompy

 5. Monitorowanie pracy systemu

Szczegóły szkolenia
Nazwa szkolenia: OZE - Pompy ciepła
Początek szkolenia: 2020-09-11, godz. 09:00
Koniec szkolenia: 2020-09-13, godz. 16:00
Harmonogram szkolenia: 2020-09-11, godz. 09:00,
2020-09-12, godz. 09:00,
2020-09-13, godz. 09:00
Szkolenie certyfikowane:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu
Łączny czas szkolenia (w godz.): 24
Liczba wolnych miejsc: 14
Miejsce szkolenia: ELPRO Sp. z o.o.
Lublin, ul. Stefczyka 32
Trener
Pobierz załącznik Pobierz kartę zgłoszeniową
Rabaty i promocje:

Sprawdź dostępne promocje i rabaty, a następnie wybierz właściwą opcję:

Podsumowanie:
Cena szkolenia 1 600,00 zł
Rabat
Do zapłaty netto
VAT zw.
Do zapłaty brutto
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem świadczenia usług szkoleniowych przez firmę ELPRO Sp. z o.o. i go akceptuję.
Oświadczam, że podane przeze mnie dane, w tym dotyczące prawa do rabatów i promocji są zgodne z prawdą. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych ze stanem faktycznym, rabat zostanie anulowany.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji usług szkoleniowych świadczonych przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z o.o., zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.