Zgłoszenie udziału w szkoleniu: OZE - Systemy fotowoltaiczne
Opis szkolenia
Szkolenia z zakresu: Systemy fotowoltaiczne

Aby przystąpić do szkolenia z zakresu: Systemy Fotowoltaiczne należy posiadać ważne UPRAWNIENIA ELEKTRYCZNE (tzw. SEP).

Kompleksowe szkolenie z zakresu systemów fotowoltaicznych w Centrum OZE firmy ELPRO Sp. z o.o., obejmuje swoim zakresem następujące, zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, zagadnienia:

  1. Zagadnienia ogólne

  2. Podstawy stosowania systemów fotowoltaicznych

  3. Podstawowe właściwości fizyczne i zasady działania systemów fotowoltaicznych

  4. Zasady doboru systemów fotowoltaicznych

  5. Montaż i regulację instalacji systemu fotowoltaicznego

  6. Wydajność systemów fotowoltaicznych

  7. Czynności związane z modernizacją i utrzymaniem systemów fotowoltaicznych

Laboratorium w Centrum OZE wyposażone jest w nowoczesny i profesjonalny sprzęt do przeprowadzenia szkolenia w zakresie systemów fotowoltaicznych, spełniającego wymagania UDT dla uzyskania certyfikatu instalatora OZE. Dysponujemy następującymi urządzeniami:

1. Fotowoltaika – zestaw demonstracyjny rozbudowany

Zestaw ten umożliwia poznanie budowy kompletnego systemu fotowoltaicznego w skali laboratoryjnej i przeprowadzanie szczegółowych analiz jego poszczególnych elementów.

Zakres realizowanego materiału:

-   Połączenie szeregowe i równoległe ogniw słonecznych

-   Pomiar parametrów ogniwa i modułu

-   Wpływ natężenia promieniowania i temperatury na parametry ogniwa

-   Charakterystyki ogniw i modułów fotowoltaicznych

-   Autonomiczny fotowoltaiczny system energetyczny (off-grid)

-   Regulatory wykorzystywane w systemach fotowoltaicznych

-   Badanie wyszukiwacza punku mocy maksymalnej (MPP-tracker)

-   Budowa i zasada działania inwertera

-   Wizualizacja parametrów za pomocą rozszerzenia Data Logger

2. Fotowoltaika – zestaw profesjonalny

Zestaw ten jest odwzorowaniem rzeczywistej instalacji fotowoltaicznej i umożliwia zaawansowane doświadczenia z zakresu fotowoltaiki, jak również rozbudowane ćwiczenia praktyczne.

Zakres realizowanego materiału:

-   Zapoznanie się z rzeczywistymi podzespołami systemu fotowoltaicznego

-   Montaż i demontaż systemu

-   Badanie właściwości panelu fotowoltaicznego, wyznaczanie charakterystyk pracy

-   Pomiar parametrów pracy panelu fotowoltaicznego

-   Wpływ położenia panelu na produkcję energii elektrycznej

-   Efektywność i wydajność panelu fotowoltaicznego

-   Dobór i zasady współpracy z akumulatorami

-   Podłączanie i synchronizacja systemu fotowoltaicznego z siecią elektroenergetyczną

-   Uruchamianie systemu autonomicznego (off-grid) i przyłączonego do sieci (on-grid)

-   Archiwizacja danych i zarządzanie systemem przy pomocy oprogramowania komputerowego

 

Systemy fotowoltaiczne – instalacja rzeczywista

Instalacja ta umożliwia przeprowadzanie doświadczeń i praktycznych zadań montażowo-regulacyjnych w warunkach zbliżonych do rzeczywistych warunków pracy instalatora

Zakres realizowanego materiału:

-   Łączenie modułów fotowoltaicznych

-   Dobór elementów i konfiguracja systemu fotowoltaicznego

-   Narzędzia i wyposażenie instalatora

-   Analiza typowych błędów montażowych

-    Montaż na rzeczywistych konstrukcjach wsporczych (zintegrowanych i niezintegrowanych z budynkami)

-    Instalacja odgromowa, uziemiająca i ograniczania przepięć

-    Bieżące utrzymanie systemów fotowoltaicznych

Szczegóły szkolenia
Nazwa szkolenia: OZE - Systemy fotowoltaiczne
Początek szkolenia: 2019-06-07, godz. 09:00
Koniec szkolenia: 2019-06-07, godz. 09:00
Harmonogram szkolenia: 2019-06-07, godz. 09:00
Szkolenie certyfikowane:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu
Łączny czas szkolenia (w godz.): 24
Liczba wolnych miejsc: Brak wolnych miejsc
Miejsce szkolenia: ELPRO Sp. z o.o.
Lublin, ul. Stefczyka 32
Trener
Pobierz załącznik Pobierz kartę zgłoszeniową
Rabaty i promocje:

Sprawdź dostępne promocje i rabaty, a następnie wybierz właściwą opcję:

Podsumowanie:
Cena szkolenia 1 600,00 zł
Rabat
Do zapłaty netto
VAT zw.
Do zapłaty brutto
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem świadczenia usług szkoleniowych przez firmę ELPRO Sp. z o.o. i go akceptuję.
Oświadczam, że podane przeze mnie dane, w tym dotyczące prawa do rabatów i promocji są zgodne z prawdą. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych ze stanem faktycznym, rabat zostanie anulowany.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji usług szkoleniowych świadczonych przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z o.o., zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.