Szczegóły szkolenia: Uprawnienia Energetyczne
Nazwa szkolenia: Uprawnienia Energetyczne
Miejsce szkolenia: ZDALNE - Lublin, ONLINE (ZDALNIE), ZDALNE - Lublin, Szkolenie i egzamin
Opis szkolenia: Szanowni Klienci,

Informujemy, że koszt jednego egzaminu z zakresu Eksploatacji i Dozoru jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2022 r. poz. 1392)  i  stanowi 10% wynagrodzenia minimalnego, określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 września 2022 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 1952).

Oferujemy szkolenia pozwalające zdobycie uprawnień do obsługi, konserwacji, remontów lub naprawy, montażu lub demontażu, kontrolno-pomiarowym następujących rodzajów instalacji, sieci i urządzeń energetycznych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2022 r. poz. 1392).

Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci energetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:
1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej energii elektrycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego
2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV
3. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV

4. zespoły prądotwórcze o mocy wyższej niż 50 kW

5. urządzenia elektrotermiczne
6. urządzenia do elektrolizy
7. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego8. elektryczna sieć trakcyjna
9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9

Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:
1. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy wyższej niż 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
2. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła wyższym niż 50 kW
3. turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
4. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy wyższej niż 50 kW

5. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy wyższej niż 50 kW

6. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy wyższej niż 50 kW
7. sprężarki o mocy wyższej niż 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych
8. urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg
9. piece przemysłowe o mocy wyższej niż 50 kW
10. aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9

Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:
1.  urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu 
2.  urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu  ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie3. urządzenia do magazynowania paliw gazowych
4. sieci gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe)
5. sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu wyższej niż 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu) 
6. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa
7. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu wyższym niż 5 kPa
8. przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy wyższej niż 50 kW
9. turbiny gazowe
10. aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9
Forma szkolenia: Wykłady
Początek szkolenia: 2023-12-08, godz. 09:00
Typ szkolenia (grupowe / indywidualne): Szkolenie grupowe
Łączny czas szkolenia (w godz.): 6
Liczba wolnych miejsc 10
Zgłoś się
Szkolenia tego typu realizowane w innych terminach i miejscach.
Termin Rodzaj szkolenia Miejsce Miasto Dostępność Zapisy
2023-12-06, godz. 09:00 Uprawnienia Energetyczne 2023.2 ELPRO Sp. z o.o., Warszawa, ul. Mińska 63A Warszawa Wolne miejsca Zgłoś się
2023-12-07, godz. 09:00 Uprawnienia Energetyczne 2023.2 FEMAX Sp. z o.o., Gdańsk, ul. Szczęśliwa 25 Gdańsk Ostatnie miejsca Zgłoś się
2023-12-08, godz. 09:00 Uprawnienia Energetyczne 2023.2 Bydgoszcz FEMAX, Bydgoszcz, ul. Fordońska 75 Bydgoszcz Wolne miejsca Zgłoś się
2023-12-09, godz. 09:00 Uprawnienia Energetyczne 2023.2 P.U.H. PROXIM - WYBRZEŻE, Gdynia, ul. Chwarznieńska 136/138 Gdynia Wolne miejsca Zgłoś się
2023-12-12, godz. 09:00 Uprawnienia Energetyczne 2023.2 ONLINE (ZDALNIE), ZDALNE - Lublin, Szkolenie i egzamin ZDALNE - Lublin Ostatnie miejsca Zgłoś się
2023-12-13, godz. 09:00 Uprawnienia Energetyczne 2023.2 TADMAR, Rzeszów, al. Gen. Leopolda Okulickiego 18 Rzeszów Wolne miejsca Zgłoś się
2023-12-14, godz. 09:00 Uprawnienia Energetyczne 2023.2 TADMAR, Kraków, ul. Zawiła 56 Kraków Wolne miejsca Zgłoś się
2023-12-15, godz. 09:00 Uprawnienia Energetyczne 2023.2 TADMAR, Nowy Sącz, ul. Magazynowa 1 Nowy Sącz Wolne miejsca Zgłoś się
2023-12-15, godz. 09:00 Uprawnienia Energetyczne 2023.2 ONLINE (ZDALNIE), ZDALNE - Lublin, Szkolenie i egzamin ZDALNE - Lublin Ostatnie miejsca Zgłoś się
2023-12-19, godz. 09:00 Uprawnienia Energetyczne 2023.2 ELPRO Sp. z o.o., Warszawa, ul. Mińska 63A Warszawa Wolne miejsca Zgłoś się
2023-12-20, godz. 09:00 Uprawnienia Energetyczne 2023.2 ELPRO Sp. z o.o., Lublin, ul. Stefczyka 32 Lublin Ostatnie miejsca Zgłoś się
2023-12-21, godz. 09:00 Uprawnienia Energetyczne 2023.2 ONLINE (ZDALNIE), ZDALNE - Lublin, Szkolenie i egzamin ZDALNE - Lublin Ostatnie miejsca Zgłoś się