Szczegóły szkolenia: Uprawnienia energetyczne
Nazwa szkolenia: Uprawnienia energetyczne
Miejsce szkolenia: Lublin, ELPRO Sp. z o.o., Lublin, ul. Stefczyka 32
Opis szkolenia: Szanowni Klienci,

Informujemy, że koszt jednego egzaminu z zakresu Eksploatacji i Dozoru jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2022 r. poz. 1392)  i  stanowi 10% wynagrodzenia minimalnego, określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. (Dz.U. z 2023 r., poz. 1893).

Oferujemy szkolenia pozwalające zdobycie uprawnień do obsługi, konserwacji, remontów lub naprawy, montażu lub demontażu, kontrolno-pomiarowym następujących rodzajów instalacji, sieci i urządzeń energetycznych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2022 r. poz. 1392).

Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci energetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:
1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej energii elektrycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego
2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV
3. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV

4. zespoły prądotwórcze o mocy wyższej niż 50 kW

5. urządzenia elektrotermiczne
6. urządzenia do elektrolizy
7. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego8. elektryczna sieć trakcyjna
9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9

Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:
1. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy wyższej niż 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
2. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła wyższym niż 50 kW
3. turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
4. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy wyższej niż 50 kW

5. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy wyższej niż 50 kW

6. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy wyższej niż 50 kW
7. sprężarki o mocy wyższej niż 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych
8. urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg
9. piece przemysłowe o mocy wyższej niż 50 kW
10. aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9

Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:
1.  urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu 
2.  urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu  ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie3. urządzenia do magazynowania paliw gazowych
4. sieci gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe)
5. sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu wyższej niż 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu) 
6. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa
7. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu wyższym niż 5 kPa
8. przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy wyższej niż 50 kW
9. turbiny gazowe
10. aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9
Forma szkolenia: Wykłady
Początek szkolenia: 2024-06-26, godz. 09:00
Typ szkolenia (grupowe / indywidualne): Szkolenie grupowe
Łączny czas szkolenia (w godz.): 6
Liczba wolnych miejsc 12
Zgłoś się
Szkolenia tego typu realizowane w innych terminach i miejscach.
Termin Rodzaj szkolenia Miejsce Miasto Dostępność Zapisy
2024-01-04, godz. 09:00 Uprawnienia energetyczne 2024 ONLINE (ZDALNIE), ZDALNE - Lublin, Szkolenie i egzamin ZDALNE - Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2024-01-09, godz. 09:00 Uprawnienia energetyczne 2024 ONLINE (ZDALNIE), ZDALNE - Lublin, Szkolenie i egzamin ZDALNE - Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2024-01-10, godz. 09:00 Uprawnienia energetyczne 2024 TADMAR, Łódź, ul. Duńska 3/5 Łódź Wolne miejsca Zgłoś się
2024-01-11, godz. 09:00 Uprawnienia energetyczne 2024 TADMAR, Poznań, ul. Lutycka 11/5 Poznań Wolne miejsca Zgłoś się
2024-01-12, godz. 09:00 Uprawnienia energetyczne 2024 TADMAR, Zielona Góra, ul. Zimna 1 Zielona Góra Wolne miejsca Zgłoś się
2024-01-16, godz. 09:00 Uprawnienia energetyczne 2024 ONLINE (ZDALNIE), ZDALNE - Lublin, Szkolenie i egzamin ZDALNE - Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2024-01-17, godz. 10:00 Uprawnienia energetyczne 2024 TADMAR, Piotrków Trybunalski, al. 1 Maja 21 Piotrków Trybunalski Wolne miejsca Zgłoś się
2024-01-18, godz. 09:00 Uprawnienia energetyczne 2024 TADMAR, Wrocław, ul. Długosza 41/47 Wrocław Wolne miejsca Zgłoś się
2024-01-19, godz. 09:00 Uprawnienia energetyczne 2024 TADMAR, Gliwice, ul. Portowa 8b Gliwice Wolne miejsca Zgłoś się
2024-01-25, godz. 09:00 Uprawnienia energetyczne 2024 ELPRO Sp. z o.o., Warszawa, ul. Mińska 63A Warszawa Wolne miejsca Zgłoś się
2024-01-26, godz. 09:00 Uprawnienia energetyczne 2024 ONLINE (ZDALNIE), ZDALNE - Lublin, Szkolenie i egzamin ZDALNE - Lublin Ostatnie miejsca Zgłoś się
2024-02-07, godz. 10:00 Uprawnienia energetyczne 2024 TADMAR, Łódź, ul. Duńska 3/5 Łódź Wolne miejsca Zgłoś się
2024-02-08, godz. 09:00 Uprawnienia energetyczne 2024 FEMAX Sp. z o.o., Gdańsk, ul. Szczęśliwa 25 Gdańsk Wolne miejsca Zgłoś się
2024-02-09, godz. 09:00 Uprawnienia energetyczne 2024 FEMAX Sp. z o.o. , Olsztyn, ul. Lubelska 45 Olsztyn Wolne miejsca Zgłoś się
2024-02-14, godz. 09:00 Uprawnienia energetyczne 2024 BASCO 2, Mielec, ul. Inwestorów 4 Mielec Wolne miejsca Zgłoś się
2024-02-15, godz. 09:00 Uprawnienia energetyczne 2024 TADMAR, Katowice, ul. Leopolda 31 Katowice Wolne miejsca Zgłoś się
2024-02-16, godz. 09:00 Uprawnienia energetyczne 2024 MATEX Sp. z o.o., Jelenia Góra, al. Jana Pawła II 15 Jelenia Góra Wolne miejsca Zgłoś się
2024-02-23, godz. 09:00 Uprawnienia energetyczne 2024 TADMAR, Szczecin, ul. Pomorska 65 Szczecin Wolne miejsca Zgłoś się
2024-03-06, godz. 09:00 Uprawnienia energetyczne 2024 TADMAR, Kielce, ul. Transportowców 18 Kielce Wolne miejsca Zgłoś się
2024-03-07, godz. 09:00 Uprawnienia energetyczne 2024 TADMAR, Opole, ul. Cygana 1 Opole Ostatnie miejsca Zgłoś się
2024-03-08, godz. 09:00 Uprawnienia energetyczne 2024 TADMAR, Wrocław, ul. Długosza 41/47 Wrocław Wolne miejsca Zgłoś się
2024-03-09, godz. 09:00 Uprawnienia energetyczne 2024 Hotel Chata Karczowiska, Karczowiska, Karczowiska 4 Karczowiska Ostatnie miejsca Zgłoś się
2024-03-21, godz. 09:00 Uprawnienia energetyczne 2024 TADMAR, Gdańsk, ul. Trakt Św. Wojciecha 39 Gdańsk Wolne miejsca Zgłoś się
2024-03-22, godz. 09:00 Uprawnienia energetyczne 2024 TADMAR, Toruń, ul. Polna 146 B Toruń Wolne miejsca Zgłoś się
2024-03-27, godz. 09:00 Uprawnienia energetyczne 2024 ELPRO Sp. z o.o., Lublin, ul. Stefczyka 32 Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2024-04-04, godz. 09:00 Uprawnienia energetyczne 2024 TADMAR, Rzeszów, al. Gen. Leopolda Okulickiego 18 Rzeszów Wolne miejsca Zgłoś się
2024-04-05, godz. 09:00 Uprawnienia energetyczne 2024 TADMAR, Kraków, ul. Zawiła 56 Kraków Wolne miejsca Zgłoś się
2024-04-10, godz. 09:00 Uprawnienia energetyczne 2024 TADMAR, Płock, ul. Targowa 20A Płock Wolne miejsca Zgłoś się
2024-04-11, godz. 09:00 Uprawnienia energetyczne 2024 TADMAR, Piła, ul. Jana Styki 8 Piła Wolne miejsca Zgłoś się
2024-04-12, godz. 09:00 Uprawnienia energetyczne 2024 TADMAR, Gorzów Wielkopolski, ul. Podmiejska 24 Gorzów Wielkopolski Wolne miejsca Zgłoś się
2024-04-17, godz. 09:00 Uprawnienia energetyczne 2024 TADMAR, Łódź, ul. Duńska 3/5 Łódź Wolne miejsca Zgłoś się
2024-04-18, godz. 09:00 Uprawnienia energetyczne 2024 FEMAX Sp. z o.o., Gdańsk, ul. Szczęśliwa 25 Gdańsk Wolne miejsca Zgłoś się
2024-04-19, godz. 09:00 Uprawnienia energetyczne 2024 Bydgoszcz FEMAX, Bydgoszcz, ul. Fordońska 75 Bydgoszcz Wolne miejsca Zgłoś się
2024-04-25, godz. 09:00 Uprawnienia energetyczne 2024 ELPRO Sp. z o.o., Warszawa, ul. Mińska 63A Warszawa Wolne miejsca Zgłoś się
2024-04-26, godz. 09:00 Uprawnienia energetyczne 2024 ELPRO Sp. z o.o., Lublin, ul. Stefczyka 32 Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2024-05-14, godz. 09:00 Uprawnienia energetyczne 2024 ELPRO Sp. z o.o., Warszawa, ul. Mińska 63A Warszawa Wolne miejsca Zgłoś się
2024-05-15, godz. 09:00 Uprawnienia energetyczne 2024 TADMAR, Poznań, ul. Lutycka 11/5 Poznań Wolne miejsca Zgłoś się
2024-05-16, godz. 09:00 Uprawnienia energetyczne 2024 TADMAR, Szczecin, ul. Pomorska 65 Szczecin Wolne miejsca Zgłoś się
2024-05-17, godz. 09:00 Uprawnienia energetyczne 2024 TADMAR, Koszalin, ul. Bowid 7 Koszalin Ostatnie miejsca Zgłoś się
2024-05-22, godz. 09:00 Uprawnienia energetyczne 2024 TADMAR, Tarnów, ul. Tuchowska 23 Tarnów Wolne miejsca Zgłoś się
2024-05-23, godz. 09:00 Uprawnienia energetyczne 2024 TADMAR, Częstochowa, ul. Bór 159/163 Częstochowa Ostatnie miejsca Zgłoś się
2024-05-24, godz. 09:00 Uprawnienia energetyczne 2024 TADMAR, Wrocław, ul. Długosza 41/47 Wrocław Wolne miejsca Zgłoś się
2024-05-28, godz. 09:00 Uprawnienia energetyczne 2024 ELPRO Sp. z o.o., Lublin, ul. Stefczyka 32 Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2024-06-07, godz. 09:00 Uprawnienia energetyczne 2024 TADMAR, Gdynia, ul. Hutnicza 18 Gdynia Wolne miejsca Zgłoś się
2024-06-08, godz. 09:00 Uprawnienia energetyczne 2024 FEMAX Sp. z o.o. , Olsztyn, ul. Lubelska 45 Olsztyn Wolne miejsca Zgłoś się
2024-06-13, godz. 09:00 Uprawnienia energetyczne 2024 OMR STUDIO Monika Uliasz, Rzeszów, ul. Lwowska 47 Rzeszów Wolne miejsca Zgłoś się
2024-06-19, godz. 09:00 Uprawnienia energetyczne 2024 TADMAR, Piotrków Trybunalski, al. 1 Maja 21 Piotrków Trybunalski Wolne miejsca Zgłoś się
2024-06-20, godz. 09:00 Uprawnienia energetyczne 2024 TADMAR, Będzin, ul. Kościuszki 46-50 Będzin Ostatnie miejsca Zgłoś się
2024-06-21, godz. 09:00 Uprawnienia energetyczne 2024 TADMAR, Wałbrzych, ul. Topolowa 23A Wałbrzych Wolne miejsca Zgłoś się
2024-06-26, godz. 09:00 Uprawnienia energetyczne 2024 ELPRO Sp. z o.o., Lublin, ul. Stefczyka 32 Lublin Wolne miejsca Zgłoś się