Szczegóły szkolenia: OZE - Jednodniowe systemy fotowoltaiczne
Nazwa szkolenia: OZE - Jednodniowe systemy fotowoltaiczne
Miejsce szkolenia: Lublin, ELPRO Sp. z o.o., Lublin, ul. Stefczyka 32
Opis szkolenia: Szkolenie z zakresu: Systemy fotowoltaiczne jednodniowe – podstawowe lub przypominające
Aby przystąpić do szkolenia z zakresu: Systemy Fotowoltaiczne należy posiadać ważne UPRAWNIENIA ELEKTRYCZNE (tzw. SEP).

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom do naszej oferty wprowadziliśmy jednodniowe szkolenia dedykowane dla osób, którym problematyka OZE nie jest obca, które wykonują bądź wykonywały wcześniej tego typu instalacje, a chcą w przyszłości dołączyć do grona Certyfikowanych Instalatorów OZE i znaleźć się w wykazie osób  do tego uprawnionych (sprawdź tutaj).

Szkolenie ma charakter porządkujący wiedzę. Jego głównym celem jest ukierunkowanie Państwa na tematykę i zagadnienia przygotowujące do egzaminu UDT. Szkolenie spełnia wszystkie wymagania akredytacji UDT.


OGÓLNE INFORMACJE O SZKOLENIU: Systemy fotowoltaiczne

Najbliższe realizowane szkolenie:
Nazwa szkolenia: Szkolenie OZE jednodniowe – Systemy fotowoltaiczne – podstawowe lub przypominające
Czas trwania kursu: 8 godzin (1 spotkanie po 8h dydaktycznych)
Miejsce szkolenia: ELPRO Sp. z o.o., ul. Stefczyka 32 w  Lublinie
 
W ramach szkolenia z fotowoltaiki jest możliwość przystąpienia do egzaminu z uprawnień elektrycznych:
Nazwa szkolenia: Uprawnienia energetyczne
Termin szkolenia: Tak jak termin szkolenia z Systemów fotowoltaicznych
Czas trwania kursu: 2 godziny (1 spotkanie po 2h dydaktycznych, po zakończeniu szkolenia z PV, 16:00-17:30)
Miejsce szkolenia: ELPRO Sp. z o.o., ul. Stefczyka 32 w  Lublinie
Koszt szkolenia = 200 zł netto / osobę
Koszt egzaminu w zakresie eksploatacji = 349 zł brutto / osobę
Koszt egzaminu w zakresie dozoru = 349 zł brutto / osobę
Koszt uprawnień w zakresie prac kontrolno-pomiarowych G1 = 300 zł netto / osobę
 
Dane do płatności:
Ośrodek Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z o.o.
ul. Stefczyka 32, 20 - 151 Lublin
NIP: 712-27-91-590
Nr konta:
PKO BP S.A. 4 Oddział w Lublinie
83 1020 3176 0000 5102 0060 1716
Tytułem: Imię Nazwisko Systemy fotowoltaiczne miesiąc 2023
 
Program szkolenia:

Lp.

Nazwa zajęć edukacyjnych

Liczba godzin zajęć edukacyjnych

1.

Podstawy teoretyczne działania odnawialnych źródeł energii

(rodzaje odnawialnych źródeł energii, ustawy i  rozporządzenia związane z OZE, korzyści ze stosowania odnawialnych źródeł energii, wpływ OZE na środowisko, mechanizmy wsparcia OZE )

Budowa i zasada działania systemów fotowoltaicznych

(konwersja energii słonecznej na elektryczną, budowa i zasada działania ogniwa PV, typy ogniw PV, charakterystyka prądowo-napięciowa ogniwa, wpływ różnych czynników na sprawność konwersji, budowa i typy modułów fotowoltaicznych, metody magazynowania energii)

3

2.

Projektowanie systemów

(dobór modułów PV, baterii akumulatorów, przewodów elektrycznych, obliczenia, systemy wspomagania przy projektowaniu instalacji PV, źródła danych do projektowania systemów PV)

Instalowanie systemów

(ustalenie harmonogramu prac, rozmieszczenie i montaż systemów mocowania, prawidłowe rozplanowanie i wykonanie okablowania, montaż modułów, montaż zabezpieczeń)

2

3.

Uruchamianie systemu PV

(inspekcja instalacji, testowanie modułów, szeregów, zabezpieczeń systemu, testowanie inwentera)

Konserwacja i serwisowanie

(czynności okresowe wykonywane podczas przeglądu, diagnozowanie i usuwanie usterek w  systemie PV, wnioski do zakładu energetycznego, strona formalna inwestycji w  fotowoltaikę, procesy inwestycyjne w zakresie fotowoltaiki, egzamin)

3

Suma:

8


CZAS TRWANIA SZKOLENIA:  8 godzin lekcyjnych (1h = 45 min)

UZYSKANE KWALIFIKACJE:  Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego lub przypominającego
(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania akredytacji organizatorom szkoleń w  zakresie odnawialnych źródeł energii oraz szkoleń i egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie lub przedłużenie ważności certyfikatu (Dz.U. 2020 poz. 348))

Mając powyższe na uwadze jedynym wykonawcą tych instalacji może być Certyfikowany Instalator OZE. Tytuł taki mogą Państwo uzyskać przechodząc szkolenie w Akredytowanym przez UDT ośrodku szkoleniowym – jakim jest ELPRO Sp. z o.o., a następnie zdając egzamin w UDT.

Pozytywny wynik egzaminu skutkuje otrzymaniem Certyfikatu Instalatora danego odnawialnego źródła energii.
Forma szkolenia: Wykład - Warsztaty komputerowe - Laboratorium
Początek szkolenia: 2024-11-06, godz. 09:00
Typ szkolenia (grupowe / indywidualne): Szkolenie grupowe
Łączny czas szkolenia (w godz.): 8
Liczba wolnych miejsc 10
Zgłoś się
Szkolenia tego typu realizowane w innych terminach i miejscach.
Termin Rodzaj szkolenia Miejsce Miasto Dostępność Zapisy
2023-12-06, godz. 09:00 OZE - Jednodniowe systemy fotowoltaiczne ELPRO Sp. z o.o., Lublin, ul. Stefczyka 32 Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2024-01-10, godz. 09:00 OZE - Jednodniowe systemy fotowoltaiczne ELPRO Sp. z o.o., Lublin, ul. Stefczyka 32 Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2024-02-07, godz. 09:00 OZE - Jednodniowe systemy fotowoltaiczne ELPRO Sp. z o.o., Lublin, ul. Stefczyka 32 Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2024-03-06, godz. 09:00 OZE - Jednodniowe systemy fotowoltaiczne ELPRO Sp. z o.o., Lublin, ul. Stefczyka 32 Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2024-04-10, godz. 09:00 OZE - Jednodniowe systemy fotowoltaiczne ELPRO Sp. z o.o., Lublin, ul. Stefczyka 32 Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2024-05-08, godz. 09:00 OZE - Jednodniowe systemy fotowoltaiczne ELPRO Sp. z o.o., Lublin, ul. Stefczyka 32 Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2024-06-05, godz. 09:00 OZE - Jednodniowe systemy fotowoltaiczne ELPRO Sp. z o.o., Lublin, ul. Stefczyka 32 Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2024-07-10, godz. 09:00 OZE - Jednodniowe systemy fotowoltaiczne ELPRO Sp. z o.o., Lublin, ul. Stefczyka 32 Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2024-08-07, godz. 09:00 OZE - Jednodniowe systemy fotowoltaiczne ELPRO Sp. z o.o., Lublin, ul. Stefczyka 32 Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2024-09-04, godz. 09:00 OZE - Jednodniowe systemy fotowoltaiczne ELPRO Sp. z o.o., Lublin, ul. Stefczyka 32 Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2024-10-09, godz. 09:00 OZE - Jednodniowe systemy fotowoltaiczne ELPRO Sp. z o.o., Lublin, ul. Stefczyka 32 Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2024-11-06, godz. 09:00 OZE - Jednodniowe systemy fotowoltaiczne ELPRO Sp. z o.o., Lublin, ul. Stefczyka 32 Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2024-12-04, godz. 09:00 OZE - Jednodniowe systemy fotowoltaiczne ELPRO Sp. z o.o., Lublin, ul. Stefczyka 32 Lublin Wolne miejsca Zgłoś się