Szczegóły szkolenia: OZE - Systemy fotowoltaiczne
Nazwa szkolenia: OZE - Systemy fotowoltaiczne
Miejsce szkolenia: Warszawa, ELPRO Sp. z o.o., Warszawa, ul. Mińska 63A
Opis szkolenia: Szkolenia z zakresu: Systemy fotowoltaiczne

Aby przystąpić do szkolenia z zakresu: Systemy Fotowoltaiczne należy posiadać ważne UPRAWNIENIA ELEKTRYCZNE (tzw. SEP).

Kompleksowe szkolenie z zakresu systemów fotowoltaicznych w Centrum OZE firmy ELPRO Sp. z o.o., obejmuje swoim zakresem następujące, zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, zagadnienia:

  1. Zagadnienia ogólne

  2. Podstawy stosowania systemów fotowoltaicznych

  3. Podstawowe właściwości fizyczne i zasady działania systemów fotowoltaicznych

  4. Zasady doboru systemów fotowoltaicznych

  5. Montaż i regulację instalacji systemu fotowoltaicznego

  6. Wydajność systemów fotowoltaicznych

  7. Czynności związane z modernizacją i utrzymaniem systemów fotowoltaicznych

Laboratorium w Centrum OZE wyposażone jest w nowoczesny i profesjonalny sprzęt do przeprowadzenia szkolenia w zakresie systemów fotowoltaicznych, spełniającego wymagania UDT dla uzyskania certyfikatu instalatora OZE. Dysponujemy następującymi urządzeniami:

1. Fotowoltaika – zestaw demonstracyjny rozbudowany

Zestaw ten umożliwia poznanie budowy kompletnego systemu fotowoltaicznego w skali laboratoryjnej i przeprowadzanie szczegółowych analiz jego poszczególnych elementów.

Zakres realizowanego materiału:

-   Połączenie szeregowe i równoległe ogniw słonecznych

-   Pomiar parametrów ogniwa i modułu

-   Wpływ natężenia promieniowania i temperatury na parametry ogniwa

-   Charakterystyki ogniw i modułów fotowoltaicznych

-   Autonomiczny fotowoltaiczny system energetyczny (off-grid)

-   Regulatory wykorzystywane w systemach fotowoltaicznych

-   Badanie wyszukiwacza punku mocy maksymalnej (MPP-tracker)

-   Budowa i zasada działania inwertera

-   Wizualizacja parametrów za pomocą rozszerzenia Data Logger

2. Fotowoltaika – zestaw profesjonalny

Zestaw ten jest odwzorowaniem rzeczywistej instalacji fotowoltaicznej i umożliwia zaawansowane doświadczenia z zakresu fotowoltaiki, jak również rozbudowane ćwiczenia praktyczne.

Zakres realizowanego materiału:

-   Zapoznanie się z rzeczywistymi podzespołami systemu fotowoltaicznego

-   Montaż i demontaż systemu

-   Badanie właściwości panelu fotowoltaicznego, wyznaczanie charakterystyk pracy

-   Pomiar parametrów pracy panelu fotowoltaicznego

-   Wpływ położenia panelu na produkcję energii elektrycznej

-   Efektywność i wydajność panelu fotowoltaicznego

-   Dobór i zasady współpracy z akumulatorami

-   Podłączanie i synchronizacja systemu fotowoltaicznego z siecią elektroenergetyczną

-   Uruchamianie systemu autonomicznego (off-grid) i przyłączonego do sieci (on-grid)

-   Archiwizacja danych i zarządzanie systemem przy pomocy oprogramowania komputerowego

 

Systemy fotowoltaiczne – instalacja rzeczywista

Instalacja ta umożliwia przeprowadzanie doświadczeń i praktycznych zadań montażowo-regulacyjnych w warunkach zbliżonych do rzeczywistych warunków pracy instalatora

Zakres realizowanego materiału:

-   Łączenie modułów fotowoltaicznych

-   Dobór elementów i konfiguracja systemu fotowoltaicznego

-   Narzędzia i wyposażenie instalatora

-   Analiza typowych błędów montażowych

-    Montaż na rzeczywistych konstrukcjach wsporczych (zintegrowanych i niezintegrowanych z budynkami)

-    Instalacja odgromowa, uziemiająca i ograniczania przepięć

-    Bieżące utrzymanie systemów fotowoltaicznych

Forma szkolenia: Wykład - Warsztaty komputerowe - Laboratorium
Początek szkolenia: 2021-01-20, godz. 09:00
Typ szkolenia (grupowe / indywidualne): Szkolenie grupowe
Łączny czas szkolenia (w godz.): 24
Liczba wolnych miejsc 11
Zgłoś się
Szkolenia tego typu realizowane w innych terminach i miejscach.
Termin Rodzaj szkolenia Miejsce Miasto Dostępność Zapisy
2021-02-01, godz. 09:00 OZE - Systemy fotowoltaiczne ELPRO Sp. z o.o., Lublin, ul. Stefczyka 32 Lublin Ostatnie miejsca Zgłoś się
2021-02-22, godz. 09:00 OZE - Systemy fotowoltaiczne ELPRO Sp. z o.o., Warszawa, ul. Mińska 63A Warszawa Wolne miejsca Zgłoś się
2021-03-01, godz. 09:00 OZE - Systemy fotowoltaiczne ELPRO Sp. z o.o., Lublin, ul. Stefczyka 32 Lublin Ostatnie miejsca Zgłoś się
2021-03-29, godz. 09:00 OZE - Systemy fotowoltaiczne ELPRO Sp. z o.o., Warszawa, ul. Mińska 63A Warszawa Wolne miejsca Zgłoś się
2021-04-12, godz. 09:00 OZE - Systemy fotowoltaiczne ELPRO Sp. z o.o., Lublin, ul. Stefczyka 32 Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2021-05-10, godz. 09:00 OZE - Systemy fotowoltaiczne ELPRO Sp. z o.o., Lublin, ul. Stefczyka 32 Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2021-06-07, godz. 09:00 OZE - Systemy fotowoltaiczne ELPRO Sp. z o.o., Lublin, ul. Stefczyka 32 Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2021-07-05, godz. 09:00 OZE - Systemy fotowoltaiczne ELPRO Sp. z o.o., Lublin, ul. Stefczyka 32 Lublin Wolne miejsca Zgłoś się