Szczegóły szkolenia: Uprawnienia energetyczne
Nazwa szkolenia: Uprawnienia energetyczne
Miejsce szkolenia: Lublin, ELPRO Sp. z o.o., Lublin, ul. Stefczyka 32
Opis szkolenia:

Szanowni Klienci,

Informujemy, że od dnia 01.01.2020 r. koszt jednego egzaminu z zakresu Eksploatacji i Dozoru wynosi  260,00 zł (netto), co stanowi 10% wynagrodzenia minimalnego, określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 1747).

Oferujemy szkolenia pozwalające zdobycie uprawnień do obsługi, konserwacji, napraw, remontów i montażu oraz wykonywania prac kontrolno-pomiarowych następujących rodzajów instalacji, sieci i urządzeń energetycznych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Dz.U.03.89.828):


Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci energetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego
2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż l kV
3. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej l kV
4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW
5. urządzenia elektrotermiczne
6. urządzenia do elektrolizy
7. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
8. elektryczna sieć trakcyjna
9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
10.aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji

Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:

1. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi 
2. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW
3. turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi 
4. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW
5. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW
6. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW 
7. sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych 
8. urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg 
9. piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW 
10.aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji  

Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:

1. urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu 
2. urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych...
3. urządzenia do magazynowania paliw gazowych
4. sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe)
5. sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu) 
6. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa
7. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa
8. przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW
9. turbiny gazowe
10.aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji 

W zależności od potrzeb i charakteru pracy Uczestników istnieje możliwość indywidualnego dostosowania rodzaju i zakresu uprawnień.
Forma szkolenia: Wykłady
Początek szkolenia: 2020-11-27, godz. 09:00
Typ szkolenia (grupowe / indywidualne): Szkolenie grupowe
Łączny czas szkolenia (w godz.): 6
Liczba wolnych miejsc 2
Zgłoś się
Szkolenia tego typu realizowane w innych terminach i miejscach.
Termin Rodzaj szkolenia Miejsce Miasto Dostępność Zapisy
Brak szkoleń