Szczegóły szkolenia: OZE - Jednodniowe szkolenie (PV)
Nazwa szkolenia: OZE - Jednodniowe szkolenie (PV)
Miejsce szkolenia: Lublin, ELPRO Sp. z o.o., Lublin, ul. Stefczyka 32
Opis szkolenia:

CERTYFIKOWANY INSTALATOR SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH (PV)

Szkolenie podstawowe


Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom do naszej oferty wprowadziliśmy jednodniowe szkolenia dedykowane dla osób, którym problematyka OZE nie jest obca, które wykonują bądź wykonywały wcześniej tego typu instalacje, a chcą w przyszłości dołączyć do grona Certyfikowanych Instalatorów OZE i znaleźć się w wykazie osób  do tego uprawnionych (sprawdź tutaj).
Na dzień dzisiejszy status Certyfikowanego Instalatora OZE uzyskało blisko 1500 osób i liczba ta ciągle rośnie.

Szkolenie ma charakter porządkujący wiedzę. Jego głównym celem jest ukierunkowanie Państwa na tematykę i zagadnienia przygotowujące do egzaminu UDT. Szkolenie spełnia wszystkie wymagania akredytacji UDT.

OGÓLNE INFORMACJE O SZKOLENIU: Systemy fotowoltaiczne

CZAS TRWANIA SZKOLENIA:  8 godzin lekcyjnych (1h = 45 min)

UZYSKANE KWALIFIKACJE:  Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego
(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie warunków i trybu wydawania certyfikatów oraz akredytowania organizatorów szkoleń w  zakresie odnawialnych źródeł energii (Dz.U.2014 poz. 505)

Program szkolenia

I. Certyfikacja Instalatorów OZE

II. Prawne aspekty stosowania PV

III. Ekonomiczne aspekty stosowania PV

IV. Środowiskowe aspekty stosowania PV

V. Źródła finansowania instalacji OZE

VI. Instalacje PV

VII. Zadania teoretyczne przygotowujące do egzaminu

VIII. Zadania praktyczne przygotowujące do egzaminu

Od tego roku ruszają kolejne nabory wniosków w gminach na dotacje do mikroinstalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Ma to związek z Regionalnym Programem Operacyjnym (RPO), w ramach Osi priorytetowej: Energia przyjazna środowisku, działania 4.1. Wsparcie wykorzystania energii. Celem Działania jest realizacja zadań przyczyniających się do wypełnienia zobowiązań wynikających z tzw. pakietu energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej oraz Strategii Europa 2020.

Mając powyższe na uwadze jedynym wykonawcą tych instalacji może być Certyfikowany Instalator OZE. Tytuł taki mogą Państwo uzyskać przechodząc szkolenie w Akredytowanym przez UDT ośrodku szkoleniowym – jakim jest ELPRO Sp. z o.o., a następnie zdając egzamin w UDT.

Pozytywny wynik egzaminu skutkuje otrzymaniem Certyfikatu Instalatora danego odnawialnego źródła energii.
Forma szkolenia: Wykład - Warsztaty komputerowe - Laboratorium
Początek szkolenia: 2020-12-10, godz. 09:00
Typ szkolenia (grupowe / indywidualne): Szkolenie grupowe
Łączny czas szkolenia (w godz.): 8
Liczba wolnych miejsc 7
Zgłoś się
Szkolenia tego typu realizowane w innych terminach i miejscach.
Termin Rodzaj szkolenia Miejsce Miasto Dostępność Zapisy
2021-02-01, godz. 09:00 OZE - Jednodniowe systemy fotowoltaiczne ELPRO Sp. z o.o., Lublin, ul. Stefczyka 32 Lublin Ostatnie miejsca Zgłoś się
2021-03-01, godz. 09:00 OZE - Jednodniowe systemy fotowoltaiczne ELPRO Sp. z o.o., Lublin, ul. Stefczyka 32 Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2021-04-12, godz. 09:00 OZE - Jednodniowe systemy fotowoltaiczne ELPRO Sp. z o.o., Lublin, ul. Stefczyka 32 Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2021-05-10, godz. 09:00 OZE - Jednodniowe systemy fotowoltaiczne ELPRO Sp. z o.o., Lublin, ul. Stefczyka 32 Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2021-06-07, godz. 09:00 OZE - Jednodniowe systemy fotowoltaiczne ELPRO Sp. z o.o., Lublin, ul. Stefczyka 32 Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2021-07-05, godz. 09:00 OZE - Jednodniowe systemy fotowoltaiczne ELPRO Sp. z o.o., Lublin, ul. Stefczyka 32 Lublin Wolne miejsca Zgłoś się