Komisja Kwalifikacyjna Nr 702/100/06/17 przy Stowarzyszeniu Innowacyjne Rozwiązania w Energetyce
Szczegóły ośrodka: Komisja Kwalifikacyjna Nr 702/100/06/17 przy Stowarzyszeniu Innowacyjne Rozwiązania w Energetyce
Nazwa ośrodka: Komisja Kwalifikacyjna Nr 702/100/06/17 przy Stowarzyszeniu Innowacyjne Rozwiązania w Energetyce
Adres ośrodka: ul. Stefczyka 32, 20-151 Lublin
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki jest centralnym organem administracji rządowej powołanym na mocy ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, do realizacji zadań z zakresu regulacji gospodarki paliwami i energią oraz promowania konkurencji. Do kompetencji Prezesa URE należy powoływanie Komisji kwalifikacyjnych uprawnionych do stwierdzania kwalifikacji zawodowych osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych poprzez wydawanie Świadectw kwalifikacyjnych.
Lista certyfikatów wystawianych przez ten ośrodek
Ustawienia
ID Nazwa typu certyfikatu Certyfikat terminowy Czas ważności certyfikatu (dni) Certyfikat międzynarodowy
1. Grupa 1 – Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych 1825
2. Grupa 1 – Dozór urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych 1825
3. Grupa 2 – Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci cieplnych 1825
4. Grupa 2 – Dozór urządzeń, instalacji i sieci cieplnych 1825
5. Grupa 3 – Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci gazowych 1825
6. Grupa 3 – Dozór urządzeń, instalacji i sieci gazowych 1825